Fokus: Teknologi för ett hälsosamt åldrande

Home/Fokusområden Flemingsberg Science/Fokus: Teknologi för ett hälsosamt åldrande
Fokus: Teknologi för ett hälsosamt åldrande 2017-02-10T13:28:02+00:00

TEKNOLOGI FÖR ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Stiftelsen Flemingsberg Science har identifierat området ”Teknologi för Hälsosamt Åldrande” som ett möjligt styrkeområde i Flemingsberg, då det har bäring på en stor samhällsutmaning och ett engagemang från flertalet akademiska och kliniska aktörer i Campus Flemingsberg.

I samarbete med Kungliga Tekniska högskolan har en idé om att kombinera ett långsiktigt holistiskt perspektiv med ett mer kortsiktigt konkret perspektiv utvecklats. Det holistiska perspektivet innebär att inkludera hela individens livskvalitet, och det mer kortsiktiga perspektivet att utveckla ett tydligt värdeskapande inom avgränsade områden.

Inom ramen för det holistiska perspektivet finns flera forskargrupper i Flemingsberg som arbetar med projekt som kan leda till ökad livskvalité för en åldrande befolkning. Några exempel är forskning för att hitta modeller för mekanismerna bakom åldrandet, samt att öka förståelsen av degenerativa sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

Ett exempel på det senare perspektivet är att skapa en miljö där kunskap om bland annat teknik, åldrande och vårdmiljöer samverkar för att skapa och prova lösningar för bättre livskvalitet för den åldrande befolkningen.

Här kan du läsa mer:

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknik och hälsa bedriver utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa. Där finns också centrumbildningen CTMH, Centrum för teknik i medicin och hälsa, ett ett samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Läns Landsting (SLL) i syfte att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass.

Karolinska Institutet har lång erfarenhet av att bedriva forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Här finns ett integrerat samband mellan forskning och klinisk mottagning. Huvudmålet är att förstå mekanismerna bakom Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Karolinska Universitetssjukhuset, Geriatriska kliniken i Huddinge är Stockholms enda geriatriska universitetsklinik. Här bedrivs vård, forskning och utbildning inom geriatrik. Till kliniken kommer äldre patienter som ofta har flera samtidiga sjukdomar eller som behöver rehabiliteras efter sjukdom eller operation. Inom öppenvården görs trafikmedicinska utredningar, minnesutredningar och genetiska utredningar.

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO