Loading...
Om oss 2017-10-11T14:41:41+00:00

VI FRÄMJAR UTVECKLINGEN AV FLEMINGSBERG

Stiftelsen Flemingsberg Science bildades 2011 för att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola.

Strategisk inriktning för stiftelsen Flemingsberg Science
Stiftelsens övergripande strategi är att identifiera värdeskapande samverkansmöjligheter i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle, och gå i bräschen för utvecklingen av dessa. Stiftelsens värdeord i arbetet är samverkan, mervärde, information och neutralitet.

Detta vill stiftelsen uppnå till 2018:

 • En attraktiv campusmiljö med stark samverkan, tydlig identitet och internationell lyskraft.
 • Etablerad samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom minst två styrkeområden.
 • Inflyttning av minst tre företag eller andra kunskapsorganisationer med minst 10 anställda, varav ett med fler än 50 anställda.
 • En samlad nationell och internationell marknadsföring av kunskapsmiljöerna i Flemingsberg, framförallt inom campusområdet.

Ordförande för stiftelsen är Stockholms läns landshövding Chris Heister och stiftelsens VD Björn Varnestig.

SAMARBETSPARTNERS

 • Innovationsplatsen är Karolinska Universitetssjukhusets ingång till samarbete mellan sjukvård, akademi och medicinteknikföretag.
 • KI Innovation och KTH Innovation som ger tillgång till nya idéer ur forskningen och stöd till kommersialisering.
 • Karolinska Institutet Science Park bidrar med en kreativ tillväxtmiljö i nära anslutning till den akademiska forskningen och utbildningen.
 • Karolinska Institutet, ett av världens ledande medicinska universitet.
 • KTH Skola för teknik och hälsa korsar teknik och medicin i vid bemärkelse, med ett fokus på patientsäkerhet, medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi.
 • Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap för nationellt såväl som internationellt arbete samt bidrar till sjukvårdens utveckling genom högkvalitativ utbildning.
 • SLL Innovation tar hjälp av innovationskoordinatorer på länets sjukhus som identifierar och koordinerar behov från vårdpersonalen.
 • STING hjälper entreprenörer att snabbare bygga internationella tillväxtföretag genom stöd inom affärsutveckling, finansiering, rekrytering och nätverk.
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, är en stiftelseägd högskola för pedagogisk utbildning i musik och logonomi.
 • Södertörns högskola bidrar med kunskap inom entrenörskap, affärsutveckling och andra samhällsvetenskaper i en mångvetenskaplig miljö.
 • samt Botkyrka kommun och Huddinge kommun.

I nätverket ingår bland annat entreprenörer, flera företagsinkubatorer, affärsänglar, företag och organisationer inom medicinsk teknik samt myndigheter och kommuner.

STYRELSE

Stiftelsen Flemingsberg Science grundare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola.

Anna Anderberg, styrelsemedlem
Näringslivschef, Botkyrka kommun

Ebba Östlin, styrelsemedlem
Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Magdalena Bosson, styrelsemedlem
Kommundirektör, Huddinge kommun

Daniel Dronjak Nordqvist, styrelsemedlem
Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun

Karin Dahlman-Wright, styrelsemedlem
Prorektor, professor, Karolinska Institutet

Matti Sällberg, styrelsemedlem
Professor, Karolinska Institutet

Mikael Östling, styrelsemedlem
Prorektor, Professor, KTH

Sebastiaan Meijer, styrelsemedlem
Professor, KTH

Louise Stjernberg, styrelsemedlem
Rektor, Röda Korsets högskola

Ulf Westerberg, styrelsemedlem
Förvaltningschef, Röda Korsets högskola

Jan Andersson, styrelsemedlem
Stockholms läns landsting

Annika Tibell, styrelsemedlem
Stockholms läns landsting

Gustav Amberg, styrelsemedlem
Rektor, Södertörns högskola

Cheick Wagué, styrelsemedlem
Professor, Södertörns högskola

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO