Loading...
Bli en del av klustret 2018-06-28T10:27:31+00:00

SÅ BLIR DU DEL AV KLUSTRET

Stiftelsen Flemingsberg Science ger personlig och skräddarsydd support till individer, företag och organisationer som är intresserade av att utveckla och skapa nya samarbeten med aktörerna i Flemingsberg.

Flemingsberg, i den södra delen av Stockholm, rymmer framstående forskning, utbildning, utveckling för Life Science-projekt. Här finns stödstrukturer i forma av testbäddar och innovationsorganisationer. Här sker en välutvecklad samverkan mellan akademi, klinik och näringsliv inte minst inom områdena cellterapi, och odontologi och geriatrik.

I området finns en välutvecklad infrastruktur för kommersialisering, utveckling av start-up företag, samarbetsprojekt och etableringar.

Flemingsberg är också en del av Stockholm Life: ett större vetenskapskluster, med akademiska institutioner, Life science-bolag, hälso- och sjukvård samt myndigheter inom det medicinska området som tillsammans driver internationellt framstående forskningsprojekt.

I Stockholm-Uppsala-regionen finns fler än 550 Life science-bolag, och branschen sysselsätter över 23 000 personer.

Stockholm rymmer mer än hälften av Sveriges Life science-sektor och är bland de tätaste regionerna i världen när det gäller antalet start-ups. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, bland dem Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och KI. Tillsammans skapar ledande Life science-bolag och några av världens mest framgångsrika entreprenörer en stark grogrund för nya företag, starka samarbeten och en utvecklande miljö.

Här finns även ett starkt kluster inom rättsvårdande myndigheter med både polisväsende och rättscentrum med fokus på utbildning och forskning.

Snabbar på din tillväxt
Flemingsberg Science kan sammanföra dig med rätt personer när du undersöker möjligheterna till en etablering eller ett nytt samarbete. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Här får du snabbt en personlig kontakt med framtida nyckelpartners och blivande kunder.

Allt för att snabba på din verksamhets innovation och tillväxt.

Stockholm är bland de snabbast växande städerna i Europa och här görs stora investeringar inom Life science. Vill du bli en del av detta – ta kontakt med oss idag.

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO

UTVECKLINGSPROJEKT

Här ser du ett urval av de pågående utvecklingsprojekten i Flemingsberg.

2017-02-10T13:28:08+00:00

BYGGVESTA

HELHJÄRTAD SATSNING PÅ STUDENT- OCH FORSKARBOSTÄDER BYGGVESTA satsar helhjärtat på cirka 430 student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Gården blir stor med gröna mötesplatser där vi planerar för lutande solplatåer, trappor, trädäck möjlighet att grilla m.m. [...]

2017-02-10T13:28:08+00:00

HUGE

BOSTÄDER OCH FÖRSKOLA VID HÄLSOVÄGEN HUGE planerar för 190 hyresrätter, varav ett 60-tal för studenter, och en förskola. Varierande byggnadshöjd och lokaler i bottenplan kommer att bidra till ett stadsmässigt uttryck. Se alla etableringsprojekt i fullskärm.    [...]

2017-02-10T13:28:08+00:00

BRABO

BYGGER FÖR ETT AKTIVT LIV BRABO bygger cirka 110 lägenheter av varierande storlek som bostadsrätter längs med Hälsovägen. BRABO har utarbetat ett koncept för att skapa ett smartare och mer hälsosamt boende – BRABO aktiv. Här [...]

2017-02-10T13:28:08+00:00

HEMSÖ

NYA MÖTESPLATSER FÖR FORSKNING OCH INNOVATION HEMSÖ förverkligar nya mötes- platser för forskning, utbildning och innovation i Flemingsberg. De nya byggnaderna Technology and Health samt Neo byggs sida vid sida i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Här ska [...]

2018-01-17T10:25:50+00:00

SKANSKA

FLEMINGSBERGSDALEN – EN NY STADSDEL SKANSKA bygger den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen. Första etappen innehåller ett Ica Maxi med en sporthall på taket, fyra bostadshus med 184 hyreslägenheter samt butik, restaurang och café plus ett hotell med [...]