Campus Flemingsberg får ytterligare cirka 400 studentbostäder

//Campus Flemingsberg får ytterligare cirka 400 studentbostäder

Campus Flemingsberg får ytterligare cirka 400 studentbostäder

ByggVesta har tecknat avtal med Stiftelsen Clara inom Region Stockholm om förvärv av mark på Campus Flemingsberg, för att bygga ytterligare cirka 400 student- och forskarlägenheter och med ambitionen bidra till att fortsätta skapa ett av Sveriges främsta campus.

I anslutning till den nya entrén till Campus Flemingsberg och Karolinska Huddinge planerar ByggVesta att bygga ytterligare cirka 400 lägenheter. Med hjälp av huskropparna kan man rama in och skapa ett levande campusområde där studenter och forskare kan bo och umgås. De nya husen blir ett tillägg till de drygt 430 lägenheter som ByggVesta redan har på området, där de första inflyttningarna just nu pågår.

– Jag är väldigt glad över att vi kan bidra till ett mer levande campus. Behovet av studentbostäder i Stockholmsregionen är stort och nu kommer fler studenter få möjlighet att bo på campusområdet. För att Stockholms län ska fortsätta att vara en av landets ledande kunskapsregioner måste vi få fler bostäder. Att vi kan bidra med detta genom markförsäljning till ByggVesta är väldigt positivt, säger Paul Lindquist, ordförande i Stiftelsen Clara och fastighets- och investeringslandstingsråd i Region Stockholm.

Levande mötesplats
Detaljplanearbetet för området planeras att påbörjas inom kort, troligen våren 2018, och kommer att samordnas med de omfattande övriga planerna som Huddinge kommun driver inom Flemingsbergsområdet.

För att ytterligare bidra till den välkomnande känslan kommer ByggVesta skapa levande bottenvåningar i husen, som t ex gemensamma studierum och samvarorum som blir naturliga mötesplatser för studenter och forskare. Det är en del i arbetet för att få en trygg gatumiljö under dygnets alla timmar och i utvecklingen av ett trivsamt och stadsmässigt Campus Flemingsberg.

– Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla studentboenden på Campus Flemingsberg. Idag håller vi på och färdigställer ett större studentbostadskvarter på 433 stycken student- och forskarlägenheter uppe på campus. Tillsammans med de nya planerade kvarteren kommer en kreativ, rofylld och lummig kärna som en större ”oas” att skapas för studenter och forskare att vistas och umgås i, säger Anna Maria Sjölin, projektledare på ByggVesta.

ByggVestas boendekoncept Live to Grow, som utmanar hur ett traditionellt studentboende ser ut, kommer att användas i området. Det innebär bland annat att man underlättar möten mellan hyresgästerna genom gemensamma ytor att umgås på och områdesansvariga som själva är studenter och bor på området.

2019-03-27T17:05:45+00:00 september 21st, 2017|