Loading...
Campusutveckling 2018-12-05T10:41:14+00:00

CAMPUSUTVECKLING

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Beläget strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur finns fem högskolor, ett universitetssjukhus och ett framväxande företagskluster. Allt inom gångavstånd till varandra.

Campus Flemingsberg är ett växande tvärvetenskapligt campus, i dagsläget det 8:e största området för högre utbildning i Sverige med cirka 17 000 studenter. Här finns:

  • Södertörns högskola med flera tvärvetenskapliga utbildningar, lärarutbildning och även Polisutbildning allt med fokus på nytänkande och upptäckarglädje.
  • Karolinska Institutet läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.
  • Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), är en KTH:s fem skolor och en stark konstellation för forskning och utbildning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.
  • Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.
  • Stockholms musikpedagogiska institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI utbildar bland annat musikpedagoger och logonomer samt erbjuder fristående kurser med både konstnärligt och didaktiskt fokus.
  • Under 2017 kommer: Södertörns högskola att utöka polisutbildningen och Karolinska Institutet att utöka sin forskningsverksamhet.

Flemingsberg är således en viktig del av Stockholms attraktivitet som universitetsstad. Området stärks även av Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Närheten inom Campusområdet bidrar till utökad samverkan mellan akademierna och sjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovationer.

I denna mångsidiga akademiska miljö bedrivs världsledande forskning och Campus Flemingsberg har utvecklats till att bli ett av norra Europas mest betydelsefulla områden inom Life Science och vi är en del av Stockholm Life.

På Campusområdet pågår för närvarande en omfattande byggnation av nya lokaler för forskning, utbildning och sjukvård vilket skapar goda förutsättningar för Flemingsberg att bli motor för ett kunskapsintensivt näringsliv söder om Stockholm.

Vision för Flemingsberg 2035
Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg är också en eftertraktad boendemiljö med en ung och internationell befolkning. Flemingsberg är känt som en plats där kunskap driver näringslivet.

Nyheter från Flemingsberg.se:

Efter förhandlingar mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm är det beslutat att [Läs mer här]

Äntligen dags igen för Business Arena Stockholm. Se till att besöka vårt seminarium under torsdagen [Läs mer här]

I år arrangerades En dag för Flemingsberg för tredje året i rad. Årets evenemang lockade fler besöka [Läs mer här]

Nu är det dags för årets upplaga av Södertörns rådslag. Här deltar såväl finanslandstingsråd som rek [Läs mer här]

Höstterminen 2019 välkomnar Widerströmska gymnasiet sina första elever. Hit söker sig särskilt intre [Läs mer här]

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO