Case

/Case

Utmanar cancer med cellterapi

Spetsforskningen i cellterapi kan förhindra återfall i den hittills obotliga cancerformen multipelt myelom. Bakom företaget Cellprotect står 15 forskare som utvecklar läkemedel på nytt sätt.

– Så snart vi får ett godkännande från Läkemedelsverket så kör vi. Målet för vårt första steg är att utvärdera säkerhet och tolerans eftersom det är ett helt nytt läkemedel, säger […]

2015-05-22T15:25:04+00:00 mars 28th, 2015|

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.

Dessutom behöver utbildningstillfällena vara mer flexibla för att passa in i en vardag där arbetsbelastningen är varierande med intensiva arbetstoppar.
– Att skicka iväg personal på en tredagars-utbildning […]

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Ecmo centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset tar sig an de patienter där övrig intensivvård inte räcker till. Här ges en verklig högteknologisk vård där patienterna, som ofta är […]

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|

Större spårbarhet kan minska sjukhussjuka

Bättre dokumentation kring användningen av katetrar kan drastiskt minska dagens vårdrelaterade infektioner. En idé från vårdpersonal vid urologiska kliniken vidareutvecklas nu tillsammans med Flemingsberg Science.

Vårdrelaterade infektioner, eller populärt uttryckt sjukhussjuka, orsakar varje år cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor. En stor del av dessa är infektioner som orsakas […]

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|

Säkrare förlossningar med innovativ mätning

Sugklockan har i princip sett likadan ut sedan 1960-talet. Nu finns en innovation som kan leda till en säkrare användning.

I Sverige sker cirka 9 procent av alla förlossningar med sugklocka. Det betyder att närmare 10 000 barn per år förlöses med hjälp av klockan.

– Det är viktigt att vi får mer kunskap om användningen så […]

2015-04-29T11:26:28+00:00 mars 27th, 2015|

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Varje år skrivs cirka 380 000 remisser till röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ungefär hälften av dessa remisser granskas och planeras av röntgenläkare. Ett monotont och tidsödande arbete där det […]

2015-04-29T11:26:48+00:00 mars 27th, 2015|

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

En person som lider av nervskador från sin diabetes kan gå runt med en sten i skon utan att känna den. Stenen ger ett sår på foten som blir mycket svårläkt och […]

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|

Bättre kontroll på läkemedel för barn

Cirka 400 000 läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i Stockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen ePed har utvecklats för att råda bot på informationsbristen.

När läkemedel skrivs ut till vuxna patienter används produktkatalogen Fass för att välja läkemedel och dos. Men när det gäller utskrivningar till barn […]

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 26th, 2015|