Cecilia Bergh och Per Södersten tilldelas medalj av Kungliga Patriotiska Sällskapet

//Cecilia Bergh och Per Södersten tilldelas medalj av Kungliga Patriotiska Sällskapet

Cecilia Bergh och Per Södersten tilldelas medalj av Kungliga Patriotiska Sällskapet

Cecilia Bergh och Per Södersten har tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats. Efter många års forskning om ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet grundade de Mando Group som framgångsrikt behandlar och botar ätstörningar.

Foto: Fredrik Sederholm.

Medaljutdelningen förrättades av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det känns hedrande att utdela denna medalj. Det är viktigt att vi omvandlar de resultat och den kunskap som kommer ur forskningen till klinisk forskning och behandlingsmetoder som utvecklar sjukvården framåt och kan möta de utmaningar vi har, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ett sjuttiotal inbjudna samlades för att hylla grundarna av Mando Cecilia Bergh och Per Södersten när de mottog en medalj för uppskattad arbetsinsats av Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Utdelningen samlade ett 70-tal särskilt inbjudna där flera av dem höll spontana tal till pristagarna. Bland talarna fanns professor Maria Eriksdotter, prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

– Hela institutionen är väldigt glada och stolta för er skull. Det är mycket ovanligt att lyckas ta grundforskning från idéstadiet ända till patent och behandlingsmetod på denna korta tid.

På plats fanns även anhöriga och patienter från Mandoklinikerna – läs en separat artikel om deras erfarenheter.

90 procent friska fem år efter behandling

Mando Group AB startades av Cecilia Bergh och Per Södersten efter många års forskning om ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet. Behandling vid Mandometerklinikerna och Mandoleanklinikerna är evidensbaserad och bygger på forskning deras forskning som publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter. 75 procent av patienterna blir symtomfria, och 90 procent av dessa håller sig friska fem år efter behandlingen.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, förättade medaljutdelningen i Flemingsberg Science lokaler.

– Den största belöningen är att kunna friskskriva patienter men det är också fantastiskt att få en medalj. Detta kommer att hjälpa oss att sprida behandlingen i Sverige och övriga världen för att hjälpa fler med ätstörningar och övervikt, säger Cecilia Bergh.

Besök inför Nationella innovationsrådet
Både Helene Hellmark Knutsson och Stefan Löfven besökte Mando i Flemingsberg 2014 för att utveckla samarbetet mellan privata företag, sjukvård och forskning.

– Besöket gav en viktig inspiration inför starten av det Nationella innovationsrådet. Det är precis den samverkan som återfinns här, i dessa lokaler, mellan privata företag, högkvalitativ forskning samt sjukvården med tillgång till patienter som skapar nya innovativa framgångar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Efter medaljförrättningen följde ett gemensamt mingel för gästerna hos Flemingsberg Science.

Mando Group

Mando Group AB startades av medicine doktor Cecilia Bergh och professor Per Södersten, efter många års forskning om ätbeteende och mättnad vid sektionen för tillämpad neuroendokrinologi vid Karolinska Institutet. Deras forskning om Mandometermetoden har publicerats i flera av världens ledande medicinska och vetenskapliga tidskrifter som The Lancet, PNAS, Nature Medicine och Frontiers in Neuroendocrinology. Forskningen har genererat tolv doktorsavhandlingar och ca 200 expertgranskade artiklar.

Cecilia Bergh

Född: 1955

Karriär: Disputerade med en doktorsavhandling om bulimia nervosa, 1995-1988. Utredare på Socialstyrelsen. Utvecklingschef på Anorexicentrum på Huddinge sjukhus. Grundade Mando år 2000 tillsammans med professor Per Södersten. Styrelseledamot i Entreprenörsskapsforum.

Per Södersten

Född: 1945

Karriär: Grundade Mando år 2000 tillsammans med Cecilia Bergh. I dag professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Disputerade 1974 vid Göteborgs universitet på en avhandling om hormonell kontroll av sexuellt beteende. Postdoktorala studier vid Stanford University Medical School 1974-1975 samt vid universitetet i Bergen 1975-1976 följdes av forskningstjänster vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1979-1984 och Medicinska forskningsrådet 1987-1993. Lektor vid Karolinska Institutet 1994-2000. Utnämndes den 15 januari 2002 till professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning.

2018-03-29T10:09:46+00:00 mars 29th, 2018|