Flemingsberg frodas!

//Flemingsberg frodas!

Flemingsberg frodas!

2016 var ett fantastiskt år för Flemingsberg. Nya byggnader för forskning och utbildning, affärer och boende reser sig eller ligger i planeringsstadiet. Det är med andra ord en riktig byggboom som pågår och under den kommande tioårsperioden kommer det att investeras miljardbelopp i Flemingsberg.

Campusområdet, stationsområdet och stora delar av övriga Flemingsberg byggs ihop och ges liv dygnet runt med nya restauranger, inflyttande studenter och nya företag. Man kan nog säga att Flemingsberg med omnejd har växt fram som ett av Stockholmsregionens mest lovande framtidsområden, med möjlighet att på sikt nå positionen som centralort för hela södra Stockholm.

Denna snabba utveckling återspeglar sig även i Flemingsberg Sciences inriktning av verksamheten. Från att tidigare ha arbetet huvudsakligen med att få fram fler kunskapsbaserade innovationer och företag i Flemingsberg har vi under 2016 förskjutit tyngdpunkten till utveckling av själva campusområdet. Vi tycker att det är viktigt att både utveckla campusområdet som ett slags DNA i Flemingsberg, men också att öppna upp och samverka mer mellan campusområdet och Flemingsbergs övriga delar. På så sätt kan hela Flemingsberg växa till något mycket mer än en (visserligen snabbt växande) vanlig förort till Stockholm.

Vår ambition är att utveckla Campus Flemingsberg till en modern, kunskapsdriven och attraktiv mötesplats för forskare, entreprenörer och företag, med stark internationell lyskraft. Det kräver att vi klarar att arbeta tillsammans för att skapa tydliga värden med bäring på stora samhällsutmaningar. Det kräver också att vi blir bättre på att marknadsföra vår samlade kunskap för att attrahera de individer och organisationer vi behöver för fortsatt tillväxt.

Under 2017 kommer vi att fortsätta med att identifiera styrkeområden i Flemingsberg, och aktivt utveckla samverkansformer mellan lokala och externa resurser för utveckling av kommersiella och industriella möjligheter. Vi har tillsammans med KTH börjat sondera möjligheten att etablera ett integrationscentrum ”Teknologi för hälsosamt åldrande”, där den vassaste teknologin kombineras till samlade lösningar som möter behoven inom vård och omsorg. Ett annat område vi sonderar, i det fallet med Röda Korsets Högskola, är ett kunskapscentrum inom Mångfald och Hälsa. Inom cellterapi pågår sedan en tid förhandlingar om ett nationellt center, förhoppningsvis med placering i Flemingsberg. Därutöver kommer vi att jobba för bättre samverkan inom innovationsområdet, inte minst genom att verka för en gemensam lokal för alla stödorganisationer, entreprenörer, forskare och studenter och andra med idéer, där man kan utveckla sina innovationer och affärer.

Björn Varnestig, CEO of Flemingsberg Science.

Björn Varnestig, CEO of Flemingsberg Science.

Sist och inte minst pågår många spännande processer just nu för att utveckla visioner, varumärken och planer för både Campus Flemingsberg och hela Flemingsberg. Vi är ordentligt engagerade i detta och bidrar bland annat till möten mellan olika intressenter samt genom att marknadsföra och lyfta fram framgångshistorier. Vi håller tummarna för att 2017 också blir ett rekordår!

Björn Varnestig, VD, Flemingsberg Science

2017-02-10T13:28:03+00:00 januari 30th, 2017|