Här testas nya innovationer för hälso- och sjukvården

//Här testas nya innovationer för hälso- och sjukvården

Här testas nya innovationer för hälso- och sjukvården

Nu är KTH Integration Lab invigt i Technology for Health i Flemingsberg. Labbet är byggt som en lägenhet med flera olika rum där ny vårdteknik kan testas innan det når hemmen.

− Idén med labbet är att integrera traditionella labb och testlägenheter med verkliga hem och skarpa lägen. Det görs stora investeringar i system för övervakning och kommunikation på distans mellan hälso- och sjukvården och hemmen. Framför allt inom äldreomsorgen testas nu system med sensorer och robotar för att ombesörja både vård och omsorg i hemmet. Vi förverkligar denna idé med att starta ett hemliknande labb i Flemingsberg som vi också kan koppla till andra tekniska labb i huset, säger Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap vid KTH.

Under invigningen visades flera tekniska innovationer med fokus på vård. Bland annat BConnect@Home som beskriver hur äldre människor använder digitala plattformar, den smarta högtalaren Google Mini Home samt falldämpande golv.

I KTH Integration Lab kan forskarna komma närmare verkligheten än tidigare. Här kan ny teknik testas, för att senare finslipas, innan den kommer till användning.

Detta blir även en arena där forskare, användare och personal kan mötas.

Enligt Britt Östlund är vårdtagare och patienter inte längre passiva mottagare av teknik.
– Numera är de aktiva och tar sig an den nya tekniken om det visar sig vara till någon nytta. Det är där potentialen till innovations finns.

Läs mer:
CS: Trögt för ny teknik i välfärden
KTH: Upplev vårdrobotar och falldämpande golv
NyttiFlempan: Invigning av nytt laboratorium på KTH

2018-12-05T11:10:29+00:00 december 5th, 2018|