KCC stärker patientsäkerhet inom avancerade terapiläkemedel

//KCC stärker patientsäkerhet inom avancerade terapiläkemedel

KCC stärker patientsäkerhet inom avancerade terapiläkemedel

Nystartade Karolinska Centrum för Cellterapi ger stöd och vägledning för de som utvecklar avancerande terapiläkemedel. Ett starkt växande område där celler eller arvsmassa kan utgöra basen till nya läkemedel.

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) öppnade portarna i januari efter att ha utvecklats på sjukhusledningens initiativ av en arbetsgrupp med representanter från Karolinska Institutet, Karolinska Trial Alliance och Karolinska Universitetssjukhuset. Bakgrunden är en förändring där avancerade terapier sedan 2007 klassas som läkemedel i lagstiftningen.

– Lagstiftningen har tidigare varit otydlig och det är snårigt att som forskare navigera rätt och följa med i de förändringar som sker. Nu kan de istället vända sig till oss för att få stöd och hjälp, säger Kristina Kannisto, Single Entry Point, KCC.

Stöd i alla lägen

Kristina Kannisto,
Single Entry Point, KCC. Foto: Daniel Prembäck

Hon är den kontaktperson som forskare och kliniker kan vända sig till för vägledning i alla faser av ett projekt. Oavsett om det gäller inledande kunskapsfrågor eller hjälp att ta ett projekt till kliniska studier. Här ges support inför kontakt med myndigheter som Läkemedelsverket och stöd i dokumentationen av projekten.

Projekten inom KCC går även via ett särskilt prioriteringsråd som utvärderar, godkänner och prioriterar varje projekt.

– Där finns personer med djup kunskap om allt från juridik till etik som tittar på varje projekt ur ett helhetsperspektiv. Rådet ger ett utlåtande där de påtalar eventuella brister och problem som kan behöva åtgärdas innan en behandling av patient påbörjas, säger Kristina Kannisto.

Prioriteringsrådet blir därmed ett stöd, men också en kontrollfunktion, både för forskare och behandlande kliniker under hela projektets gång.

– Målet är att stärka och säkerställa patientsäkerheten, betonar hon.

Här ryms även Vecura

I dagsläget finns cirka 10-15 aktiva projekt inom KCC i olika stadier av utveckling. Inom KCC ryms också Vecura som är Sveriges största facilitet för framställning av avancerade terapiläkemedel och celler för transplantation.

– Ingen tillverkning av dessa läkemedel eller celler för transplantation får ske i egna forskningslabb utan det krävs en anläggning som Vecura som har nödvändiga tillverkningstillstånd och GMP-certifikat.

KCC arbetar nära Karolinska Institutet och Karolinska Trial Alliance (KTA) som välkomnar forskare och företag som behöver genomföra tidiga kliniska studier.

Nationell kraftsamling

Förutom arbetet inom KCC är Kristina Kannisto även projektledare för ett projekt finansierat av SweLife som ska stärka utvecklingen av avancerade terapier på nationell basis.

– Fältet expanderar och allt fler företag intresserar sig för utvecklingen. Nu arbetar vi med samordning och kunskapsöverföring inom Swelife eftersom detta är ett område som kräver hög specialistkompetens. Därför är ett av våra mål att skapa en resurs- och kunskapspool nationellt, säger hon.

Sverige ska bli ledande inom biologiska läkemedel
Vetenskapsrådet och Vinnova satsar över 100 miljoner kronor på tre nya centrum för att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel. Syftet är att göra Sverige ledande.

Tre nya centrumbildningar får sammanlagt 104 miljoner kronor samt minst lika mycket i medfinansiering från medverkande parterna. Dessa är CAMP – Centre for Advanced Medical Products, CellNova – centre for development and production of next generation biological drugs, samt NextBioForm – Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel. Centrumföreståndare för CAMP blir Pontus Blomberg, i dag tf verksamhetschef för  Karolinska Centrum för Cellterapi.

Foto: Melker Dahlstrand

2017-06-27T14:33:25+00:00 juni 26th, 2017|