”Mando har gett oss livet tillbaka”

//”Mando har gett oss livet tillbaka”

”Mando har gett oss livet tillbaka”

En framgångsrik behandling av en ätstörning kan betyda skillnaden mellan liv och död. Något som både anhöriga och patienter vid Mandometerkliniken i Flemingsberg vittnar om.

Foto: Fredrik Sederholm

Cecilia Bergh och Per Södersten har forskat kring ätbeteende och mättnad vid Karolinska Institutet sedan 1993. Resultatet är de behandlingsmetoder som används vid Mandometerklinikerna och Mandoleanklinikerna. Här har sedan starten cirka 1400 patienter behandlats och friskskrivits.

Tre patienter, Klara, Lovisa och Sanna, var på plats under medaljutdelningen för att berätta om sina erfarenheter.

Vad har Per och Cecilias arbete betytt för er?
– Livet! Att få behandling här har betytt att få livet tillbaka, säger Lovisa, 20 år.

Hur såg ditt liv ut innan behandlingen?
– Det fanns inget liv innan. Men du inbillar dig själv att livet är bra och inser inte hur dåligt det verkligen är förrän du bli bättre. Därför lurar du dig själv att fortsätta din ätstörning tills någon öppnar dina ögon, säger Lovisa, 20 år.

Behandlingen vid klinikerna sker i flera steg där det första är heldygnsvård där patienterna bor dygnet runt på avdelningen. Därefter följer behandling enbart dagtid och patienterna klarar sig själva under kvällar, nätter och helger. Efter det följer öppenvård där en ansvarig behandlare behåller löpande kontakt med patienten.
– Jag är inne på andra steget av behandlingen. I dag kan jag ta ett eget ansvar efter att ha fått hjälp att bryta mitt beteende. Nu ser jag fram mot att resa, skaffa mig en utbildning, och sedan vill jag faktiskt jobba inom vården, säger Sanne, 18 år.

Hur lång tid de olika steget tar är starkt individuellt, men det första steget tar oftast 6-8 veckor. Genomsnittstiden för behandlingen är 12-14 månader men kontakten med kliniken fortsätter under cirka fem års tid.

Lovisa planerar en aktiv framtid efter behandlingen.

Hur ser ni på framtiden?
– Mitt mål är att nå ut till andra människor – jag vill lära känna hela världen! Resa och upptäcka platser och människor. Nu känns det som att det gäller att ta igen förlorad tid, så jag strävar högt. Tidigare var jag helt instängd, helt isolerad från omvärlden, familj och vänner, så nu vill jag ta igen allt som jag förlorat, säger Lovisa.

Även anhöriga till tidigare patienter på kliniken i Flemingsberg fanns på plats. Föräldrar som vittnar om vilken betydelse verksamheten har haft.
– Mando har gett mig min son tillbaka i livet. Alla vi anhöriga har liknande erfarenheter, säger Jörgen Frändfors.

Han är i dag aktiv i patientföreningen Föreningen mot anorexi och bulimi (FAB), tillsammans med Lena Konow-Hoffman.
– Vi har båda fått våra barn tillbaka, och med det livet och hoppet. Vår dotter var jättesjuk och hade fått en annan behandling som inte alls hjälpte. Sedan fick hon plats i heldygnsvården på Mando och därifrån kunde hon påbörja sin väg tillbaka, säger Lena Konow-Hoffman.

2018-03-29T10:09:41+00:00 mars 29th, 2018|