Moderna labb kräver bättre utbildning

//Moderna labb kräver bättre utbildning

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.

Dessutom behöver utbildningstillfällena vara mer flexibla för att passa in i en vardag där arbetsbelastningen är varierande med intensiva arbetstoppar.
– Att skicka iväg personal på en tredagars-utbildning fungerar inte längre, allra minst för företag. Med vår lösning kan utbildningen bli en del av arbetsdagen och genomföras när personalen har tid, säger Camilla Linder, biomedicinsk analytiker vid farmakologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset.

Testa i simulator först
Tillsammans med kollegan Maria Andersson har hon utvecklat den pedagogisk plattformen Chromatopia Lab. Plattformen innehåller bland annat en simulator vilket ger en större frihet än att träna på ett skarpt instrument.

– Här kan du verkligen testa saker du inte vågar i en skarp miljö, där instrumenten kostar miljontals kronor och behövs för den dagliga verksamheten, säger Camilla Linder.

Kontakten med Flemingsberg Science etablerades redan under idéfasen.

– Vi skulle aldrig ha kommit så långt som vi gjort utan hjälp från affärscoachen från Flemingsberg Science. Där har vi fått praktiskt hjälp med allt från olika sorters avtal och ansökningar till juridiska frågor. Framför allt ha de hjälpt oss att tänka mer affärsmässigt genom att utgöra ett bollplank närhelst vi behövt, säger Camilla Linder.

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|