Nu stärks studenternas röst i Flemingsberg

//Nu stärks studenternas röst i Flemingsberg

Nu stärks studenternas röst i Flemingsberg

Nu växer Flemingsberg Förenade Studentkårer med ytterligare en medlem i Röda korsets högskolas studentkår. Totalt rymmer organisationen fem studentkårer som med gemensamma krafter arbetar för ett levande studentliv i Flemingsberg.

Rösterna för Campus Flemingsberg närmare 17 000 studenter samlas i studentkårernas paraplyorganisation Flemingsberg Förenade Studentkårer (FFS). Här drivs ett aktivt påverkansarbete för att förbättra studentlivet och driva utvecklingen av Flemingsberg som studieort.
– När Flemingsberg utvecklas som en regional stadskärna är det viktigt att det även skapas möjligheter för ett levande studentliv – dygnet runt. FFS driver en aktiv dialog med flera parter för att påverka utvecklingen i rätt riktning, säger Oskar Wiik, ordförande för FFS.

oskar

Oskar Wiik, ordförande i FFS.

När Röda Korsets Högskola flyttade till Flemingsberg i somras gav det FFS ytterligare en medlem i Röda korsets högskolas studentkår.
– Det är fantastiskt positivt att vi växer. Dessutom tillkommer ännu en studentkår sommaren 2017 då Stockholms Musikpedagogiska Institutet flyttar till Flemingsberg, säger Oskar Wiik.
– Nu ökar vår chans att påverka, vilket syns redan genom att vi fått en ordinarie plats i Huddinge kommuns nya högskoleråd, som är direkt knutet till kommunstyrelsen.

FFS är en politisk påverkansorganisation för alla studentkårer i Flemingsberg och finansieras främst genom en medlemsavgift från de deltagande studentkårerna.
– Det är i de enskilda studentkårerna som det huvudsakliga arbetet sker med att företräda studenternas intressen mot lärosätena. Medan vi vänder oss mer till kommuner, myndigheter och andra engagerade i utvecklingen av Flemingsberg.

Bland de frågor som drivs inom FFS finns ett större evenemang för att öka gemenskapen mellan alla studenter på campus, likt den Campusfestival som senast gick av stapeln 2005.
– Vi diskuterar även ett gemensamt kår- och studenthus där vi kan mötas över disciplinerna med plats för egna samlings- och festlokaler. En plats för möten över gränserna, inspiration och innovation, säger Oskar Wiik.

 

Flemingsberg Förenade Studentkårer

Här ryms i dag SöderS – Södertörns högskolas studentkår, Medicinska Föreningen, Odontologiska Föreningen, Tekniska Högskolans Studentkår samt RKHSK – Röda korsets högskolas studentkår.
Följ FFS arbete på Facebook.

2017-02-10T13:28:03+00:00 december 22nd, 2016|