Nytt labb för att testa teknologi för ett hälsosamt åldrande

//Nytt labb för att testa teknologi för ett hälsosamt åldrande

Nytt labb för att testa teknologi för ett hälsosamt åldrande

Ett nytt Integration Lab för teknologi för ett hälsosamt åldrande kan bli verklighet i KTH:s Technology and Health i Flemingsberg. En första planerande workshop hölls nyligen med deltagare bland annat från KTH, KI, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.

– Detta är ett mycket intressant område, särskilt för STH-skolan, men även för hela den tekniska fakultetet KTH. Vi kommer att få en vård och omsorg som inte fungerar utan ett stort teknikstöd, en rad tekniska hjälpmedel inom allt från medicinsk teknik till informatik, säger Björn-Erik Erlandsson, senior advisor, tidigare vice skolchef, KTH STH.

Viktigt skapa trygghet
Integration lab kan bli en miljö där forskare, vårdgivare och företag tillsammans bidrar och utvärderar nya lösningar inom äldrevård och omsorg.
– Vi måste testa produkter, metoder och organisationskedjor innan vi tar dem i bruk. Något som blev än tydligare vid starten av Nya Karolinska där testerna direkt visade brister som krävde åtgärd. Utan att tester når vi aldrig den trygghet och tillit vi måste skapa både hos patienter och anhöriga i morgondagens vård, säger Björn-Erik Erlandsson.

– Helst vill jag vara igång redan under våren men vi behöver ett större engagemang från företagen, branschorganisationer och kanske även e-Hälsomyndigheten. KTH:s roll är som utbildare av ingenjörer och forskare, och de idéer vi tar fram till produkter och tjänster måste andra tillverka och sprida.

ILpostits_600

Carin Djäken, sektionschef för äldreboenden i Botkyrka kommun, ser fram mot nästa steg.
– Det vore mycket intressant att få igång ett samarbete med målet att kvalitetssäkra hjälpmedlen som används för att skapa bättre förutsättningar för eget boende. Samtidigt som vi gärna ser att KTH och andra engagerar sig i utvecklingen av ytterligare tekniska hjälpmedel för våra vård- och omsorgsboenden.

Behovet av tekniska hjälpmedel växer med en åldrande befolkning. Samtidigt behövs det mer resurser inom allt från utbildning till inköp och drift, menar hon.
– Här kan ett starkare samarbete mellan akademi, företag och kommunen ge oss många fördelar. Vi ser hur fler tekniska hjälpmedel kan hjälpa äldre och multisjuka att bli mer självständiga i vardagen, både hemma och på våra boenden.

Starkare teknikstöd kan korta vårdtid

Björn-Erik Erlandsson menar att ett Integration Lab har sin plats i regeringens vision att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Med ett bättre teknikstöd i hemmen för kontroll och övervakning kunde vårdtiden på sjukhusen kortas betydligt.

– Men då måste vi kunna visa att det fungerar väl. När det verkligen behövs så ska det finnas ett omedelbart stöd från vården, med alla de resurser som finns på sjukhusen. Den tryggheten måste anhöriga och patienter känna även när de vårdas i hemmet, säger han.

Bland deltagarna under dagen fanns även Huddinge kommuns Katarina Völgy, Johan Andersson samt Daniella Johnson, ‎enhetschef IT, social- och äldreförvaltningen.

– Vi ser fram mot en starkare samverkan mellan akademi, företag och kommun för att ta fram bra digitala lösningar för äldre. Det var glädjande att få delta i seminariedagen och ta del av informationen kring satsningen, säger Daniella Johnson.

 

2017-02-10T13:28:03+00:00 januari 30th, 2017|