Nytt labb ska öka takten på utvecklingen av nya cell- och genterapier

//Nytt labb ska öka takten på utvecklingen av nya cell- och genterapier

Nytt labb ska öka takten på utvecklingen av nya cell- och genterapier

I hjärtat av Framtidens laboratorium finns en helt ny verksamhet för att underlätta utvecklingen av nya cell- och genterapier. Här har ett så kallat pre-GMP-labb byggts upp som ett helt separat labb i labbet. Den nya verksamheten är öppen för såväl företag som akademi.

Mitt på Campus Flemingsberg finns Vecura, Karolinska Universitetssjukhuset, som är Sveriges största facilitet för framställning av avancerade terapiläkemedel (ATMP)*. Hit vänder sig i dag både forskare och företag inom området för sin produktion.

Men miljön inom Vecura kräver att projekt ligger långt fram i sin utveckling. Även arbetssätt och rutiner skiljer sig på många sätt från ordinära laboratorium. Något som kan riskera att projekt tillfälligt stannar upp.

– Projekt riskerar att ta onödigt lång tid om de tvingas utföra tester och optimering när de väl är på plats hos Vecura. Något som blir både kostsamt och tidsödande för deras utveckling, säger Lars Frelin, docent och samordnare för Framtidens lab ANA8, Karolinska Institutet .

Därför invigs vid årsskiftet ett försteg till Vecura: ett så kallat pre-GMP-labb.

– Steget från ett forskningslabb till en GMP-produktion är betydande och kräver noga förberedelser av de processer som används. Vi kommer att få stor nytta av att den processutvecklingen kan ske innan ett projekt når Vecura, säger Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Flexibel miljö
Pre-GMP-labbet består av fem avskilda laboratorier, till stor del uppbyggda som ett verkligt GMP-labb med liknande utrustning och standard. Användarna vid Pre-GMP-labbet har inom Framtidens laboratoriums lokaler även tillgång till avancerad utrustning inom till exempel flödescytometri, konfokalmikroskopi och masspektrometri.

– Vi bygger detta för att det ska kunna fungera flexibelt och erbjuda rätt förutsättningar för så många olika projekt som möjligt. Tyngdpunkten kommer att ligga på utvecklingen av nya cell- och genterapier, säger Anna Pasetto, verksamhetschef för pre-GMP-labbet.

I anslutning till själva labblokalerna finns även kontorsytor för de projekt som behöver arbeta en längre tid på plats, samt dedikerat frysrum.

Tillgång till KI:s core-faciliteter
Inom ramen för ANA8 finns också tillgång till flera av Karolinska Institutets core-faciliteter med forskningsplattformar och utrustningar i världsklass.

– Detta blir den ideala platsen för att testköra ditt projekt, med möjligheten att backa och åtgärda de eventuella fel och brister som du upptäcker. Här kan du optimera dina metoder så att produktionstiden sedan blir så effektiv som möjlig. Detta blir en miljö där du optimerar dina projekt för att ha bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling av avancerade terapiläkemedel och celler för transplantation hos Vecura, säger Anna Pasetto.

Labbmiljön kommer även att användas för utbildning, där vissa av labbväggarna är byggda av glas för att enklare kunna visa metoder och procedurer för personer utanför labbet, till exempel studenter och besökande forskare.

–Pre-GMP-labbets personal kan även bidra med rätt kunskap vad gäller dokumenteringen kring projekten. När du arbetar med något som framöver ska användas kliniskt finns mer strikta regler vad gäller rapportering och dokumentering än annars, säger Anna Pasetto.
– Vi finns här för att göra klivet till produktionen på Vecura så enkelt och smidigt som möjligt.

* Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), baseras på celler, vävnader eller gener.
Läs mer här.

2018-10-26T09:30:27+00:00 oktober 25th, 2018|