Loading...
Om oss 2018-10-25T14:02:12+00:00

VI FRÄMJAR UTVECKLINGEN AV FLEMINGSBERG

Stiftelsen Flemingsberg Science bildades 2011 för att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola.

Strategisk inriktning för stiftelsen Flemingsberg Science
Stiftelsens övergripande strategi är att identifiera värdeskapande samverkansmöjligheter i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle, och gå i bräschen för utvecklingen av dessa. Stiftelsens värdeord i arbetet är samverkan, mervärde, information och neutralitet.

Detta vill stiftelsen uppnå till 2018:

  • En attraktiv campusmiljö med stark samverkan, tydlig identitet och internationell lyskraft.
  • Etablerad samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom minst två styrkeområden.
  • Inflyttning av minst tre företag eller andra kunskapsorganisationer med minst 10 anställda, varav ett med fler än 50 anställda.
  • En samlad nationell och internationell marknadsföring av kunskapsmiljöerna i Flemingsberg, framförallt inom campusområdet.

Stiftelsens VD är Björn Varnestig.

SAMARBETSPARTNERS

I nätverket ingår bland annat entreprenörer, flera företagsinkubatorer, affärsänglar, företag och organisationer inom medicinsk teknik samt myndigheter och kommuner.

STYRELSE

Stiftelsen Flemingsberg Science grundare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola.

Ebba Östlin, styrelsemedlem
Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Daniel Dronjak, styrelsemedlem
Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun

Karin Dahlman-Wright, styrelsemedlem
Prorektor, professor, Karolinska Institutet

Matti Sällberg, styrelsemedlem
Professor, Karolinska Institutet

Mikael Östling, styrelsemedlem
Prorektor, Professor, KTH

Sebastiaan Meijer, styrelsemedlem
Professor, KTH

Eva von Strauss, styrelsemedlem
Professor, Röda Korsets högskola

Irene Svenonius, styrelseordförande
Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Jan Andersson, styrelsemedlem
Stockholms läns landsting

Annika Tibell, styrelsemedlem
Stockholms läns landsting

Gustav Amberg, styrelsemedlem
Rektor, Södertörns högskola

Cheick Wagué, styrelsemedlem
Professor, Södertörns högskola

KONTAKTA OSS:

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGCEO
PERNILLA BOSTRÖM
PERNILLA BOSTRÖMCOO