HEMSÖ 2017-02-10T13:28:08+00:00

Projektbeskrivning

NYA MÖTESPLATSER FÖR FORSKNING OCH INNOVATION

HEMSÖ förverkligar nya mötes- platser för forskning, utbildning och innovation i Flemingsberg. De nya byggnaderna Technology and Health samt Neo byggs sida vid sida i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Här ska KTH, Karolinska Institutet samt Röda Korsets Högskola erbjuda utbildning och utveckla sin forskning. Första inflyttning 2016.

Se alla etableringsprojekt i fullskärm.

Projektdetaljer

Kategorier:

Projekt URL

Läs mer hos HEMSÖ