HUGE 2017-02-10T13:28:08+00:00

Projektbeskrivning

BOSTÄDER OCH FÖRSKOLA VID HÄLSOVÄGEN

HUGE planerar för 190 hyresrätter, varav ett 60-tal för studenter, och en förskola. Varierande byggnadshöjd och lokaler i bottenplan kommer att bidra till ett stadsmässigt uttryck.

Se alla etableringsprojekt i fullskärm. 

 

 

Projektdetaljer

Kategorier:

Projekt URL

Läs mer hos Huge