Sprint Bioscience

//Sprint Bioscience
Sprint Bioscience 2018-09-14T16:49:57+00:00

Projektbeskrivning

Sprint Bioscience

www.sprintbiosciene.se

Vilken är affärsidé, vilket problem är ni ute för att lösa?

– Sprint Bioscience mål är att bota fler som får diagnosen cancer. De stora läkemedelsbolagen söker innovationskraft för att utvidga sin portfölj av läkemedelsprojekt. Dit når de genom samarbeten med små kreativa bolag som Sprint Bioscience, säger Anders Åberg, VD för Sprint Bioscience.

– Vi identifierar, startar och utvecklar läkemedelsprojekt i preklinisk fas. Målet är att driva dem, tillsammans med en licenstagare, fram till ett färdigt läkemedel. Vår affärsidé är att med minimal kapitalinlåsning utveckla läkemedelskandidater som kan bli nya innovativa läkemedel.

Var är ni nu?

– I och med vår flytt till Flemingsberg kunde vi inleda vår expansionsfas. Nu är vi snart 30 anställda där de flesta jobbar inom våra forskningsprojekt som läkemedelkemister och cellbiologer. Vi är ett publikt bolag, listade på Nasdaq First North Premier och har hittills ett läkemedelsprojekt på väg in i klinik, säger Anders Åberg.

– Vår modell skiljer sig från hur andra mindre bioteknikbolag driver och finansierar läkemedelsutveckling. Vi startar nya innovativa läkemedelsprojekt och licensierar ut dem i preklinisk fas. Då kan vi utvärdera projektets kommersiella värde på ett tidigare stadium, och minimera risken i vår projektportfölj. I dag är vi erkända av den internationella läkemedelsindustrin för att leverera projekt med hög kvalitet och med stor medicinsk relevans.

Vilka är era planer för framtiden?

– Nu anpassar vi våra lokaler till våra specifika behov.  Äntligen har vi moderna kontor och nya laboratorier som är anpassade till vårt arbetssätt och gynnar vår kreativitet, säger Anders Åberg.

– På sikt ska vi bygga ett lönsamt svenskt läkemedelsbolag med internationellt renommé. Vi kommer att fortsätta rekrytera både läkemedelsutvecklare och andra funktioner inom bolaget.

Varför finns ni i Flemingsberg?

– I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för våra anställda. Här finns fördelarna med närheten till forskningen på Karolinska Institutet och den kliniska forskningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi attraheras också av att Flemingsberg som område representerar nytänkande.