BYGGVESTA

2017-02-10T13:28:08+00:00

HELHJÄRTAD SATSNING PÅ STUDENT- OCH FORSKARBOSTÄDER BYGGVESTA satsar helhjärtat på cirka 430 student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Gården blir stor med gröna mötesplatser där vi planerar för lutande solplatåer, trappor, trädäck möjlighet att grilla m.m. Målet är att skapa bättre förutsättningar för ett levande campusliv i hela Flemingsberg. Första inflyttning maj 2017.

BRABO

2017-02-10T13:28:08+00:00

BYGGER FÖR ETT AKTIVT LIV BRABO bygger cirka 110 lägenheter av varierande storlek som bostadsrätter längs med Hälsovägen. BRABO har utarbetat ett koncept för att skapa ett smartare och mer hälsosamt boende – BRABO aktiv. Här har de boende fri tillgång till ett topputrustat gym med bastu och lägenheterna är planerade för ett aktivt och praktiskt [...]

HEMSÖ

2017-02-10T13:28:08+00:00

NYA MÖTESPLATSER FÖR FORSKNING OCH INNOVATION HEMSÖ förverkligar nya mötes- platser för forskning, utbildning och innovation i Flemingsberg. De nya byggnaderna Technology and Health samt Neo byggs sida vid sida i direkt anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset. Här ska KTH, Karolinska Institutet samt Röda Korsets Högskola erbjuda utbildning och utveckla sin forskning. Första inflyttning 2016. Se alla etableringsprojekt i [...]

AKADEMISKA HUS

2017-02-10T13:28:08+00:00

NYA LOKALER FÖR POLISUTBILDNINGEN AKADEMISKA HUS utvecklar både nya och befintliga lokaler för polisutbildningen vid Södertörns högskola. Totalt rör det sig om cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna kommer bland annat att innehålla skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage. Se samtliga etableringsprojekt i fullskärm.

SKANSKA

2018-01-17T10:25:50+00:00

FLEMINGSBERGSDALEN – EN NY STADSDEL SKANSKA bygger den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen. Första etappen innehåller ett Ica Maxi med en sporthall på taket, fyra bostadshus med 184 hyreslägenheter samt butik, restaurang och café plus ett hotell med cirka 200 rum och ett större gym med fysioterapi. Inflyttning med start 2016. Se samtliga etableringsprojekt i fullskärm.