Positivt besked för Spårväg syd

//Positivt besked för Spårväg syd

Positivt besked för Spårväg syd

Nu är det klart att Spårväg syd ska byggas mellan Flemingsberg och Älvsjö. Längs med sträckningen planeras för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp. Byggstart planeras till 2024. 

– Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Byggstart är planerad till 2024 men kan tidigareläggas om landsting och kommun kommer överens.

BILD: Montage, Huddinge kommun

2017-03-30T11:10:11+00:00 mars 30th, 2017|