Röda Korsets Högskola tar initiativ till nytt kompetenscentrum kring mångfald och hälsa

//Röda Korsets Högskola tar initiativ till nytt kompetenscentrum kring mångfald och hälsa

Röda Korsets Högskola tar initiativ till nytt kompetenscentrum kring mångfald och hälsa

Röda Korsets högskola satsar på tillväxt efter flytten till Flemingsberg. I dagarna fick högskolans examensrätt för en ny utbildning i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa. Nu planeras även ett nytt kompetenscentrum inriktat på området mångfald och hälsa.

I slutet av förra året tilldelades RKH 9 miljoner över tre år för ett forskningsprogram om “Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

– Inom programmet ska vi forska kring flyktingars hälsa och delaktighet i samhället, och göra det genom att följa människor över en längre tid. Vi tittar bland annat vilka olika sorters stöd de behöver från samhället och vad som faktiskt skapar delaktighet, säger Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap med inriktning hälsopsykologi.

Uppmärksammad rapport
saboonchi_picNär Röda korsets högskola släppte en forskningsrapport 2016, som visade stor psykisk ohälsa bland flyktingar i Sverige, mötte rapporten stor uppmärksamhet både i nationell och internationell media (senast i Svd.se).

–  Vi visste att detta var en aktuell fråga men överraskades ändå av både den nationella och internationella uppmärksamheten, säger Fredrik Saboonchi.

– Dessa är aktuella och viktiga frågor med så många människor på flykt i hela världen – fler än Englands totala befolkning. Aldrig tidigare efter andra världskriget har så stort antal människor levt på flykt.

Stort behov av kunskap
– Trots det stora antalet flyktingar finns relativt få fakta och aktuell kunskap i området, säger Fredrik Saboonchi.  Viktigt att notera att mångfald sträcker sig bortom flyktingskap och migration, det är vad som kännetecknar samhället och befolkningen nu och i framtiden. Vi behöver en större kunskapsbas som ständigt förnyar sig.

Studien var en av de större inom området och gjordes i samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset. Och det är högskolans globala profil och samverkan med paraplyorganisationen Röda korset som ger högskolan unika möjligheter att skapa ett starkt kompetenscentrum i Flemingsberg.

– Det finns gott om debattörer i ämnet men lite faktiskt kunskap. Vi vill bidra med detta genom att bygga upp en kunskapsbas där vi kan dra nytta av  kunskap ur både forskning och inom den humanitära sektorn och civilsamhället kring frågor som berör mångfald och människors hälsa.

Planeringen av arbetet med kompetenscentrumet inom mångfald och hälsa görs tillsammans med andra aktörer i regionen.

– Vi arbetar nära och tillsammans med Flemingsberg Science för att engagera andra lokala och regionala aktörer. Under senare delen av  2017 vill vi gärna även undersöka intresset från övriga högskolor  i Flemingsberg, myndigheter och olika humanitära organisationer.

2017-02-10T13:28:03+00:00 januari 30th, 2017|