Södertörns högskola leder vägen mot framtidens Stockholm

//Södertörns högskola leder vägen mot framtidens Stockholm

Södertörns högskola leder vägen mot framtidens Stockholm

Hur skapar vi ett bättre Stockholm för alla genom smartare stadsplanering? Svaret ska komma ur ett av Södertörns högskolas största forskningsprojekt genom tiderna. Med en budget på 32 miljoner kronor leder Apostolis Papakostas företag och akademi på en treårig kunskapsresa.

Projektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” ska göra Södertörns högskola till en mötesplats och ett forum för diskussion kring hur vi bygger och planerar framtidens städer, menar Apostolis Papakostas, professor och forskningsledare.
– Att väcka debatt är en viktig del i projektet för att få upp frågan om stadsplanering på agendan. Vi hoppas också att många engagerar sig, såväl från företag, myndigheter som resten av civilsamhället.
Under projektets första 1,5 år pågår kunskapsinhämtning och insamling, samt närstudier av ett antal utvalda områden i södra Stockholms.
– Här ska vi studera platser där det pågår eller har skett en stark utveckling i dag, säger han.

Samlar erfarenheter och kunskap
Målet är att sedan kunna lyfta de insatser som fungerade väl och sprida dem till fler platser. Projektet samlar aktörer från akademi, näringsliv och samhälle som alla bär unik kunskap.
– Flemingsberg Science är en sådan aktör som arbetar med enskilt område, Subtopia är en annat. Genom att samla erfarenheter och kunskap hoppas vi skapa en kunskapsbank som kan användas av alla engagerade i framtida stadsplanering och samhällsutveckling, säger Apostolis Papakostas.

Bland de platser som kan studeras närmare finns till exempel Flemingsberg, med dagens starka utvecklingen av både arbetsplatser och bostäder. Samt omvandlingen av fabriksområdet Gustavsberg på Värmdö, och även det nya hamnområdet i Nynäshamn och dess påverkan på det omgivande samhället.
– Förhoppningsvis kan vi bidra till att samhället kan undvika några av de misstag som tidigare gjorts inom stadsplanering. Dels genom att sprida kunskapen till de som planerar och bygger, dels genom vår undervisning där kunskapen blir en del av våra studenters kompetens.

Entrepreneurship an important aspect
Projektet engagerar i nuläget cirka 15 forskare vid Södertörns högskola med allt från nationalekonomer och företagsekonomer till sociologer.
– Även entreprenörskap är en viktig del då det leder till nya arbetsplatser som det finns ett starkt behov av söder som Stockholm.

I dag finns också ett tydligt politiskt intresse att förändra, till exempel i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm RUFS 2010, menar han.
– Här finns ambitioner om att skapa en mer attraktiv stad där vi bryter isoleringen. Alternativet är att stå vid sidan om och titta på när bilar brinner och samhället urartar, säger Apostolis Papakostas.

 

Återskapa förorten

Projektet kommer att pågå i tre år och genomförs tillsammans med näringslivet. Forskning och praktik ska gå hand i hand. Budgeten är på drygt 32 miljoner kronor. KK-stiftelsen och medverkande företag står för cirka 85 procent. Resten finansieras av Södertörns högskola.

Partner i projektet är:

 

2016-12-22T11:15:55+00:00 december 16th, 2016|