Större spårbarhet kan minska sjukhussjuka

//Större spårbarhet kan minska sjukhussjuka

Större spårbarhet kan minska sjukhussjuka

Bättre dokumentation kring användningen av katetrar kan drastiskt minska dagens vårdrelaterade infektioner. En idé från vårdpersonal vid urologiska kliniken vidareutvecklas nu tillsammans med Flemingsberg Science.

Vårdrelaterade infektioner, eller populärt uttryckt sjukhussjuka, orsakar varje år cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor. En stor del av dessa är infektioner som orsakas av katetrar.

– Det är otydligt vem som har ansvaret i de olika skedena och hur dokumentationen ska gå till. Vi har liknat detta vid ett pussel där alla har varsin bit men ingen tar ansvar för att sätta samman hela pusslet, säger Helena Thulin, sjuksköterska vid urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Följer med patienten
Tillsammans med Märta Lauritzen, chef för uroterapienheten vid urologiska kliniken, har hon utvecklat en idé för hur katetrarna bättre kan spåras och behandlingen övervakas. Idén rymmer en dokumentationsmodul som kan fungera tillsammans med en streckkodsläsare. Modulen kopplas till journalsystemet för kunna följa patienterna.

– Idag är detta en löst sammansatt vårdkedja där dokumentationen sker i olika system. Den vårdpersonal som börjar behandlingen har inte insikt i hur den slutar, och den som avslutar vet inte alltid varför den började, säger Märta Lauritzen.

I en förlängning skulle samma system kunna användas för alla medicintekniska produkter som patienten kommer i kontakt med. Allt för att underlätta för vårdpersonalen och öka patientsäkerheten. Utvecklingen har stötts av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Flemingsberg Science.

2017-02-10T13:28:07+00:00 mars 27th, 2015|