Studieresa till Berlin inspirerar utvecklingen av Campus Flemingsberg

//Studieresa till Berlin inspirerar utvecklingen av Campus Flemingsberg

Studieresa till Berlin inspirerar utvecklingen av Campus Flemingsberg

I april ledde Flemingsberg Science en studieresa till Berlin med deltagare från högskolor, fastighetsägare och Huddinge kommun. Målet var att se och lära av utvecklingen av liknande campusmiljöer.

– Den viktigaste lärdomen var att det inte finns några färdiga lösningar som vi kan använda. Vi måste hitta rätt väg tillsammans för att utveckla campus på bästa sätt, säger Oskar Wiik, ordförande för SöderS – Södertörns högskolas studentkår.

Ett viktigt mål med resan var att skapa en gemensam plattform för utvecklingen av campusområdet i Flemingsberg, menar Cheick Wagué, professor i företagsekonomi och rektorsråd för samverkansfrågor vid Södertörns högskola,

– Samverkan med det omgivande samhället en viktig del av högskolans verksamhet. Vi behöver strukturer där vi kan samverkan med vår närmaste omgivning. Resan gav både inspiration och nya möjligheter att fortsätta utveckla campus till ett verkligt flaggskepp i Stockholm och Sverige, säger han.

Coworkingspace inspirerade

Under resan gjordes studiebesök bland annat på olika coworkingspaces som det stora St Oberholz och den betydligt mindre Juggle Hug.

– De visade hur viktigt det är med inspirerande miljöer och mötesplatser för att få människor att stanna kvar i området, även utanför sitt arbete eller sina studier, säger Oskar Wiik.

Att utveckla coworkingspaces i Flemingsberg var något som fler i gruppen tog med sig hem.

– Ett coworkingspace rymmer fler möjligheter till samarbeten med andra. Där olika funktioner uppmuntra till gemensam utveckling, säger Kristina Rosqvist, regionchef för Hemsö.

Hemsö är en av landets ledande privata ägare av samhällsfastigheter. I Flemingsberg äger och förvaltar de Technology and Health och Novum, samt från årskiftet även Neo. Ett coworkingspace i Flemingsberg kan bli fastighetsägarens första satsning på en liknande funktion i Sverige.

– Det passar bra i Flemingsberg där det finns en naturlig koppling mellan olika människor, ämnen och verksamheter, säger Kristina Rosqvist.

Överbrygga barriärer

Gruppen besökte även det framgångsrika Berlin Adlershof – en av världens 15 största vetenskapsparker. Här frodas företag och vetenskapliga institutioner på en separat yta av drygt fyra kvadratkilometer. Besöket inspirerade men gav även andra insikter.

– Adlershof gav oss en inblick i hur vi inte ska göra. Det skapas utifrån ett koncept och en vision som inte kommer att fungera i Flemingsberg. I stället väcktes frågor om barriärer, och hur vi ska lyckas överbrygga Hälsovägen i Flemingsberg och inkludera även de som finns på motsatt sida campus,  säger Ali Baniasadi näringslivsutvecklare vid Huddinge kommun.

Kristina Rosqvist vid Hemsö menar att visionen för Flemingsberg är bredare än för Adlershof.

– Vi har nog kommit lite längre än dem och har ett annat tankesätt. Det är viktigt att vi delar vision och samarbetar i utvecklingen av Flemingsberg. Och att Flemingsberg Science tar rollen av att knyta samman aktörerna och leda arbetet, säger hon.

En stark identitet

Nu fortsätter arbetet med att skapa en gemensam identitet och vision för utvecklingen av campusområdet. Något som underlättats av studieresan.

– Resan skapade bättre kontakt mellan parterna med verksamhet i Flemingsberg. Det underlättar för att skapa ett nätverk och bygga upp relationerna. Nu blir det mycket lättare att samarbete kring utvecklingsfrågorna, säger Ali Baniasadi.

Bland de gemensamma målen finns ett levande campus med fler mötesplatser än i dag.

– Hela Flemingsberg är i dag ett stort byggprojekt. Jag ser fram mot utvecklingen av en stadskärna med stark identitet där våra studenter har lätt att möta alla de andra som är verksamma här, säger Cheick Wagué.

2017-05-31T10:03:18+00:00 maj 29th, 2017|