Trevlig sommar!

//Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Utvecklingen i Flemingsberg går snabbt nu, som ni förmodligen sett. En mängd utvecklingsprojekt är igång eller under planering. Flemingsbergsdalen tar form och ett nytt resecentrum växer fram, gamla centrum förnyas, kommunikationerna till och från Flemingsberg effektiviseras och kommunikationerna inom Flemingsberg görs mer trivsamma. Hälsovägen omvandlas till ett flaneringsstråk kantat av affärer och bostäder – och Spårväg Syd!

I campusområdet händer också en hel del. KTH och Röda Korsets Högskola är nu i full gång i sitt nya hus, Technology and Health, Karolinska Institutet står redo att ta sitt nya hus, NEO, i besittning, Stockholms Musikpedagogiska Institut etablerar sig, sjukhuset bygger nya operationssalar, och inte minst – de nya studentbostäderna längs med Alfred Nobels Allé är nu inflyttningsklara. Med mera!

En stor utmaning i all denna tillväxt är att behålla och utveckla det som gör Flemingsberg unikt som Stockholmsförort. Att både vårda det DNA som finns i form av Sveriges tätaste och mest mångfacetterade akademiska miljö och den mångfald som råder i hela Flemingsberg. Den parallella utvecklingen av Campus Flemingsberg och hela Flemingsberg måste tillvarata kraften i helheten och inte skapa barriärer mellan delarna. Då kan Flemingsberg blomma ut och med tiden ta positionen som centralort för hela södra Stockholm.

Nu krävs massor av samarbete för att det skall bli riktigt bra. Mellan akademier, fastighetsägare, kommuner, landsting, företag, studenter, boende, med flera. Flera forum finns redan etablerade, och för oss i Flemingsberg Science är det viktigt att bidra till gemensamma visioner och utvecklingsplaner. Till hösten ser vi fram mot en hel del gemensamma aktiviteter inom och utom Campus Flemingsberg, till exempel Flemingsbergsdagen den 16 september, som Huddinge kommun arrangerar i samarbete med oss campusaktörer.

Till dess, trevlig sommar!

Björn Varnestig

VD Flemingsberg Science

 

 

2017-06-27T14:33:40+00:00 juni 26th, 2017|