Vårdförbundspriset till nytänkande projekt från Röda Korsets Högskola

//Vårdförbundspriset till nytänkande projekt från Röda Korsets Högskola

Vårdförbundspriset till nytänkande projekt från Röda Korsets Högskola

Vårdförbundspriset 2017 går till Joachim Eckerström, Röda Korsets Högskola, för arbetet med Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. 

– Det var en mycket stor glädje att vinna Vårdförbundspriset för arbetet som gjorts med Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. Projektet är en ny vårdform inom psykiatrin, där det saknats effektiva vårdinsatser inom heldygnsvården för patientgruppen. Man kan beskriva SI som både en kris- och omvårdvårdnadsintervention, vilken utgår från ett personcentrerat förhållningssätt, säger Joachim Eckerström.

Juryns motivering lyder:

”Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens.”

Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola (RKH) och Norra Stockholms psykiatri. I dag arbetar Joachim Eckerström som högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola, samt forskningskoordinator för Självvald inläggning. Forskningsansvarig är Kent-Inge Perseius, docent vid RKH.

Här läser du en längre text om priset och projektet.

2017-10-25T10:07:13+00:00 oktober 25th, 2017|