Nu har den första gymnasieskolan på Campus Flemingsberg öppnat

Höstterminen 2019 välkomnar Widerströmska gymnasiet sina första elever. Hit söker sig särskilt intresserade av de ämnen som ryms inom life science-området. Dessutom kommer eleverna att lämna skolan med en rejäl nypa entreprenörskap i bagaget.

Campus Flemingsberg är redan Sveriges åttonde största campus med cirka 18 000 studenter inom fem olika högskolor och universitet. Nu växer familjen med gymnasieskolan Widerströmska gymnasiet.
– Intresset är stort såväl från föräldrar, blivande elever som personal. Nu pågår rekryteringen för fullt och vi har gemensamma informationsmöten för alla under våren, säger rektor Mona Lifwergren.

Att rekrytera gymnasielärare är dock inte lätt, särskilt inte i Stockholmsregionen. Men skolans life science-profil, tillsammans med möjligheterna till samarbeten med de omgivande högskolorna är något som lockar.
– På mindre än en vecka fick vi cirka sjuttiofem sökande till de utlysta tjänsterna. Bland de som hört av sig finns de som arbetat som forskare tidigare och omskolat sig till gymnasielärare. Men även de som vill undervisa och forska parallellt.

Samverkan finns redan etablerad med biblioteket på Södertörns högskola som även blir den plats dit gymnasisterna vänder sig för lån och information. Dessutom hoppas man kunna ta del av olika lärarkompetenser på högskolorna.
– Här finns närheten till högskolornas öppna föreläsningar och seminarier, samt en möjlighet till fortbildning för vår personal. Samtidigt vill vi vara en länk för akademierna till det omgivande samhället i form av våra föräldrar och elever.

Widerströmska startar med fyra olika program: ekonomi, naturvetenskap, teknik och vård- och omsorgsprogrammet. Alla med ett fokus på ett entreprenöriellt förhållningssätt.
– Vi speglar det som redan finns på Campus Flemingsberg och därför blir det lätt att samverka med omgivningen. Rektorerna vid de olika lärosätena är positiva, och de ansvariga lärarna skapar de samarbeten de önskar sig.

Widerströmska gymnasiet erbjuder också ett frivilligt fjärde tekniskt år, vilket ger eleverna en examen som gymnasieingenjör. Denna påbyggnad är fri att söka för elever från hela landet.
– Det är något som efterfrågas av många av de företag som jag talat med, inte minst inom medicinsk teknik. I dag saknar de personer den kompetensen och står i många fall redo att anställa, säger Mona Lifwergren.

Widerströmska gymnasiet finns i NEO-huset på Campus Flemingsberg i samma byggnad som Karolinska Institutet. Fullt utbyggd kommer skolan att ha cirka 500 elever.

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

2019-10-07T14:28:38+02:00
Till toppen