ANA Futura ger ett starkare Campus Flemingsberg

Nu är ANA Futura invigt på Campus Flemingsberg – en unik forskningsmiljö med målet att riva gränser. Såväl mellan forskning och utbildning som mellan akademi och omvärld.

– Vi hade en mycket lyckad invigning där vi firade att vi äntligen är inflyttade och igång med verksamheten. ANA Futura utökar våra möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning och utbildning på Campus Flemingsberg, säger Lars Frelin, samordnare för ANA Futura.

Invigningen skedde med högtidliga tal och bandklippning samt ett vetenskapligt seminarieblock där deltagarna fick möta ett axplock från verksamheterna i ANA Futura.

– En viktigt del är vår nära anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har en patientnära forskning som bidrar till hela regionen när den återförs till klinisk utveckling och behandling. Här kan den basala grundforskningen ta steget in i den kliniska verkligheten, säger Lars Frelin.

ANA Futura samlar fyra av KI:s institutioner med totalt cirka 350 anställda. Här finns en miljö för samverkan mellan forskare med gemensamma profiler där de kan samutnyttja avancerad utrustning och laboratorium.

Byggnaden rymmer en mycket specialiserad infrastruktur, som det särskilda pre-GMP-labbet vilket är unikt för hela regionen. Dessutom rymmer ANA Futura flera av KI:s core-faciliteter med forskningsplattformar och utrustningar i världsklass.

Och ett ökat samutnyttjande av lokaler och utrustning, samt en ökad samverkan, är nyckelfaktorer bakom skapandet av ANA Futura, menar Lars Frelin.

– Vi ser redan nu när forskare från många olika fält samlas och integreras så uppstår nya samarbeten. Att träffas dagligen ger upphov till nya grupper och dialoger. ANA Futura ökar våra möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning och utbildning på Campus Flemingsberg.

ANA Futura  ska även vara en naturlig länk mellan forskning och utbildning. Här kommer bland annat läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, tandläkarstudenter, blivande tandhygienister och biomedicinska analytiker att möta forskningen.

– De kan göra övningar i miljöer, och med instrument, som de senare kommer att möta i arbetslivet. Det är en enorm styrka för Campus Flemingsberg att vi kan koppla samman forskning och utbildning på en plats på detta sätt, säger Lars Frelin.

”Snart kan vi mötas vi IRL igen”

Arbetet sedan covidutbrottet har präglats av videomöten, framför allt i våra olika fokusgrupper. Det har gått över förväntan, tack vare att de cirka 70 personer som är engagerade i grupperna hunnit lära känna varandra och frågorna redan innan pandemin. Men vi ser verkligen fram emot att, förhoppningsvis snart, kunna mötas IRL – det är så ju så mycket roligare!

XNK Therapeutics bygger ny GMP-anläggning i Flemingsberg

– Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler. Här finns en stark forskning i en världsledande forskningsgrupp och en närhet till en klinik som verkligen kan NK-celler. Nyligen inledde vi byggnationen av en ny GMP-anläggning med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för vår NK-cellsterapi. Den nya anläggningen byggs i Novum i Flemingsberg och ger oss fullständig kontroll över hela utvecklingskedjan när anläggningen står klar under 2022.

Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

2021-02-16T09:34:41+01:00
Till toppen