Jessica Martinsson, VD för Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Sprint Bioscience mål är att bota fler som får diagnosen cancer. De stora läkemedelsbolagen söker innovationskraft för att utvidga sin portfölj av läkemedelsprojekt. Dit når de genom att köpa innovation från små kreativa bolag som Sprint Bioscience, säger Jessica Martinsson, vd för Sprint Bioscience.

– Vi identifierar, startar och utvecklar läkemedelsprojekt i preklinisk fas. Målet är att driva dem, tillsammans med en licenstagare, fram till ett färdigt läkemedel. Vår affärsidé är att med minimal kapitalinlåsning utveckla läkemedelskandidater som kan bli nya innovativa läkemedel.

Var är ni nu?
– I och med vår flytt till Flemingsberg kunde vi inleda vår expansionsfas. Nu är vi 30 anställda där de flesta jobbar inom våra forskningsprojekt som läkemedelkemister och cellbiologer. Vi är ett publikt bolag, listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och har hittills tecknat globala licensavtal för tre läkemedelsprojekt, berättar Jessica Martinsson.

– Vår modell skiljer sig från hur andra mindre bioteknikbolag driver och finansierar läkemedelsutveckling. Vi startar nya innovativa läkemedelsprojekt och licensierar ut dem i preklinisk fas. Då kan vi utvärdera projektets kommersiella värde på ett tidigt stadium och minimera risken i vår projektportfölj. I dag är vi erkända av den internationella läkemedelsindustrin för att leverera projekt med hög kvalitet och med stor medicinsk relevans.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vi har anpassat våra lokaler till våra specifika behov. Våra moderna kontor och nya laboratorier är anpassade till vårt arbetssätt och gynnar vår kreativitet, säger Jessica Martinsson.

– På sikt ska vi bygga ett lönsamt svenskt läkemedelsbolag med internationellt renommé. Vi kommer att fortsätta rekrytera både läkemedelsutvecklare och andra funktioner inom bolaget.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för våra anställda. Här finns fördelarna med närheten till forskningen på Karolinska Institutet och den kliniska forskningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi attraheras också av att Flemingsberg som område representerar nytänkande och ser med spänning fram emot den kommande utvecklingen av området.

KONTAKT

Sprint Bioscience
Novum, Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Huddinge
+46 (0)8-411 44 55
www.sprintbioscience.com

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA