Erik Kinnman, VD för Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?

– Sprint Bioscience mål är att bota fler som får diagnosen cancer. De stora läkemedelsbolagen världen över söker innovationskraft för att utvidga sin portfölj av läkemedelsprojekt. Dit når de genom att köpa innovation från små kreativa bolag som Sprint Bioscience, säger Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience.

– Vi identifierar, startar och utvecklar läkemedelsprojekt i preklinisk fas. Målet är att driva dem, tillsammans med en licenstagare, fram till ett färdigt läkemedel. Vår affärsidé är att med minimal kapitalinlåsning utveckla läkemedelskandidater som kan bli nya innovativa läkemedel.

Var är ni nu?

– Nu är vi 30-talet anställda där de flesta jobbar inom våra forskningsprojekt som läkemedelskemister, biokemister och cellbiologer. Vi är ett publikt bolag, listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och har hittills tecknat globala licensavtal för tre läkemedelsprojekt till ett potentiellt värde av 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning, berättar Erik Kinnman.

– Vår modell skiljer sig från hur andra mindre Life Science bolag driver och finansierar läkemedelsutveckling. Vi startar nya innovativa läkemedelsprojekt och licensierar ut dem i preklinisk fas. Då kan vi utvärdera projektets kommersiella värde på ett tidigt stadium och minimera risken i vår projektportfölj. I dag är vi erkända av den internationella läkemedelsindustrin för att leverera projekt med hög kvalitet och med stor medicinsk relevans.

Vilka är era planer för framtiden?

– Vi har anpassat våra lokaler till våra specifika behov. Våra moderna kontor och nya laboratorier är anpassade till vårt arbetssätt och gynnar vår kreativitet, och det finns möjligheter till framtida expansion. Vi kommer att fortsätta rekrytera både läkemedelsutvecklare och andra funktioner inom bolaget, säger Erik Kinnman.

Varför finns ni i Flemingsberg?

– I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för våra anställda. Här finns fördelarna med närheten till forskningen på Karolinska Institutet och den kliniska forskningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi attraheras också av att området representerar nytänkande och ser med spänning fram emot den kommande utvecklingen och att vi tillsammans med de andra Life Science bolagen i området vara en viktig del av det nya Flemingsberg.

KONTAKT

Sprint Bioscience
Novum, Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Huddinge
+46 (0)8-411 44 55
www.sprintbioscience.com

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.