Röda Korsets Högskola

Globala perspektiv och ett samhällsansvar
Sedan starten 1866 har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har ca 850 studenter.

Intresse av samverkan
Samarbete och samverkan med andra organisationer är en utvecklad kompetens och angeläget för Röda Korsets Högskola. Vi är särskilt intresserade av ytterligare samverkan inom närregionen och med andra organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet.

Kontakta gärna:
Henrik Eriksson, Professor i omvårdnad, +46 (0)8 587 516 70 eller henrik.eriksson@rkh.se.
Marja Schuster, Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning, +46 (0)8 587 516 47 eller schm@rkh.se.

  • Närmare beskrivning av styrkeområden:
    Är Sveriges enda hälsovetenskapliga lärosäte som har en centrerad kunskaps- och utbildningsmiljö kring de humanitära hälsoområden som idéburen sektor representerar.
  • Har med sina 150 år som verksam en lång tradition att aktivt delta i och stärka samhällsutvecklingen, främst inom frågor som rör social inkludering, minskad utsatthet, god omvårdnad och hälsa.
  • Har en nationell och internationell forskningsprofil kring framtidens hälsofrågor gällande global omvårdnad och hälsa.
  • Har en unik akademi och samverkansarena i och med tillhörigheten till världens största humanitära organisation.
  • Har under 150 år av samverkan med olika samhällsaktörer som landsting, kommuner, idéburen sektor, samt internationella organisationer, utvecklat en unik erfarenhet och kompetens gällande samarbete och samproduktion med andra medverkanden. Genom samarbete och samverkan bidrar vi med att skapa synergier för att utveckla både människor, organisationer och samhället.

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Röda Korsets Högskola

Sedan starten 1866 har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har ca 850 studenter.

KTH Flemingsberg

Verksamheten i Flemingsberg är en del av skolan för Kemi Bioteknik och Hälsa, med inriktning på Medicinteknik och Hälsosystem, MTH.Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontologi.