Bättre kontroll på läkemedel för barn

Cirka 400 000 läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i Stockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen ePed har utvecklats för att råda bot på informationsbristen.

När läkemedel skrivs ut till vuxna patienter används produktkatalogen Fass för att välja läkemedel och dos. Men när det gäller utskrivningar till barn saknas motsvarande information i Fass, då läkemedlen sällan testas på barn.

Svaret blev ePed
Informationsbristen fick Synnöve Lindemalm, barnläkare, att tillsammans med sina kollegor att börja samla in och samordna rätt information. Resultatet är databasen ePed som idag rymmer strukturerad information om hundratals läkemedelssubstanser i olika former.

Idag används ePed på barnsjukhusen i Stockholmsregionen och även landstinget i Dalarna är anslutet. Nu fortsätter arbetet för att sprida den vidare i resten av landet.

– Vi ser ePed som en nyckel till att läsa information från olika källor och knyta den till patienter med olika diagnoser eller olika populationer. Den kan även bli källa till framtida forskning som kan förbättra läkemedel och doseringer, säger Synnöve Lindemalm.

Utvecklingen av ePed har stötts av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Flemingsberg Science.
– Vi har fått en fantastisk hjälp av Flemingsberg Science inom de frågor vi inte behärskar som att bygga en affärsmodell och hitta medel för att utvecklas. Vi hade inte kommit så långt utan den hjälpen.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.