Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

En person som lider av nervskador från sin diabetes kan gå runt med en sten i skon utan att känna den. Stenen ger ett sår på foten som blir mycket svårläkt och kan leda till att delar av foten måste amputeras.

– Därför är det mycket viktigt att en nervskada upptäcks tidigt hos dessa patienter. Vi kan kvantifiera hur väl nerverna fungerar, och i realtid ge ett mått på patientens nervstatus, säger Rui Chen, civilingenjör som grundat företaget tillsammans med läkaren Louise Warme.

Idag finns cirka 300 000 personer med typ2-diabetes bara i Sverige. Cirka hälften av dessa lider av perifiera nervskador.

Gått snabbt fram
Idén till LARA Diagnostics föddes under CTMH Clinical Innovation Fellowships, ett program som drivs med målet att utveckla kliniska innovationer. Utvecklingen av produkten har skett i nära samarbete med vårdgivare.

– Prototyperna har testats ingående och därför har vi lyckats gå snabbt fram. En färdig produkt kan komma redan inom något år, säger Rui Chen.

Hittills har projektet stöts finansiellt av både Vinnova och Almi och även mottagit SKAPA-stiftelsens utvecklingsstipendium.

– Flemingsberg Science har bistått med värdefulla råd och coaching under resans gång, samt bistått som en länk till finansiering för patentansökning. Dessutom har KTH Innovation och CTMH varit ett ovärderligt stöd, säger Rui Chen.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.