Säkrare förlossningar med innovativ mätning

Sugklockan har i princip sett likadan ut sedan 1960-talet. Nu finns en innovation som kan leda till en säkrare användning.

I Sverige sker cirka 9 procent av alla förlossningar med sugklocka. Det betyder att närmare 10 000 barn per år förlöses med hjälp av klockan.

– Det är viktigt att vi får mer kunskap om användningen så att vi kan göra utvärderingar som kan ligga till grund för framtida råd och regler. Målet är att göra dessa förlossningar både säkrare och tryggare, säger Dennis Sturm, disputerad inom teknik och hälsa på KTH.

Högteknologiskt handtag
Vägen dit kan gå via innovationen Genit: ett högteknologiskt assistenssystem som kan registrera vilken kraft som används, antalet försök som görs och även vinkeln vid användning. Informationen skickas trådlöst för lagring och bearbetning. Idag används utrustningen vid förlossningar på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vår utrustning ger en mer exakt beskrivning av händelseförloppet än dagens metoder, och det är viktigt för att i framtiden ge läkarna rätt kunskaper och kompetens, säger Dennis Sturm.

I utvecklingen av företaget har de haft hjälp av Flemingsberg Science och KTH Innovation.

– De har varit ovärderliga med sin kunskap kring affärsutveckling och nätverk av kompetens. Vi hade aldrig utvecklats så snabbt utan deras hjälp, säger Dennis Sturm, Bakom företaget står Magnus Westgren, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet, Gunilla Ajne, överläkare vid förlossningsavdelningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Khurram Yousaf, forskningsingenjör på KTH och Karolinska Institutet, samt Peter Arfert, verktygsmakare på KTH Skolan för Teknik och Hälsa.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.