Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Ecmo centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset tar sig an de patienter där övrig intensivvård inte räcker till. Här ges en verklig högteknologisk vård där patienterna, som ofta är barn, har komplexa behov och kraven på personalen är mycket höga.

– Idag ställs vi inför val som att reparera ett läckage mellan höger och vänster kammare, eller ta oss an en felaktig hjärtklaff. Men i vilken ordning är det bäst att handla? Trots goda kunskaper och erfarenhet av hur hjärtat och cirkulationen fungerar kan det ibland vara svårt att förutsäga effekten av olika alternativ, säger Michael Broomé, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Simulerar kärlssystemet
Ecmo betyder att man syresätter blodet med hjälp av en konstgjord lunga. Syftet är att avlasta lungor samt hjärta så att de ska kunna vila och läka, till exempel efter en operation.

– När jag började arbeta såg jag snabbt behovet av en simuleringsmodell för hjärtat och kärlsystemet, inte minst med målet att förstå mitt arbetet bättre.

Idag används modellen som ett undervisningsverktyg, såväl på Karolinska Institutet som vid ett medicinskt universitet i Prag, Tjeckien.

– Det är fortfarande en bit kvar till min vision att den ska kunna användas i enskilda behandlingsbeslut. Men det är tydligt hur du kan förbättra din förståelse med modellen, säger Michael Broomé.

Flera medicintekniska företag har redan visat intresse för bolaget Aplysia Medical, som startats med stöd av både KTH Innovation och Flemingsberg Science.

– De har hjälpt till att paketera modellen för olika kommersiella användningsområden och även hjälpt till att få den utvärderad av såväl läkare som utbildare och medicintekniska företag.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.