Nu har Widerströmska gymnasiet välkomnat de första eleverna

Huddinges nyaste gymnasieskola är nu i full gång. Widerströmska gymnasiet ligger mitt på Campus Flemingsberg där eleverna kan se fram mot ett kunskapsutbyte med de omgivande akademierna.

– Det känns fantastiskt bra att ha haft ett så högt söktryck redan inför första terminen. Nu ska vi jobba vidare med elevambassadörer inför gymnasiemässor och öppna hus, säger Mona Lifwergren, rektor vid Widerströmska gymnasiet.

Alla elever hade en gemensam samling första dagen på terminen.
– Vi har fullt i alla klasserna. Nu har vi sammanlagt 165 elever. Fyra stycken årskurs ett, och även en årskurs två och en tre eftersom vård- och omsorgsprogrammet flyttat hit från Sågbäcksgymnasiet.

Widerströmska startar med fyra olika program: ekonomi, naturvetenskap, teknik och vård- och omsorgsprogrammet. Alla med ett entreprenöriellt fokus. Här skapas även ett frivilligt fjärde tekniskt år, öppet för elever från hela landet.

Gymnasieskolan finns inrymd i NEO-huset på Campus Flemingsberg i samma byggnad som Karolinska Institutet. Här finns en tydlig tanke att eleverna ska del av samarbeten med de omgivande högskolorna.
– Nu har vi kontakt med Röda korsets högskola för att se hur vi kan delta i ett av deras forskningsprojekt, säger Mona Lifwergren.

Dessutom finns ett nära samarbete med KTH för att bygga upp en av inriktningarna i det fjärde tekniska året, nämligen den i medicinsk teknik.
– Där kommer KTH att bidra med lärare som har rätt specialkompetens samt ge gymnasieeleverna tillgång till labben på högskolan, säger hon.

Ett gemensamt öppet hus finns även det i planeringen, berättar hon.
– Det är något som vi planerar med hjälp av Flemingsberg Science där vi har vi ett bra utbyte av information mellan oss och högskolorna.

”Vi vill öka intresset från industrin att samarbeta med forskare”

Pre-GMP laboratoriet på Karolinska Institutet ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Man hoppas på ett ökat intresse från industrin att samarbeta. Professor Matti Sällberg, ansvarig på pre GMP-enheten berättar mer om hur denna kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
2019-10-22T10:00:08+02:00
Till toppen