Nu har Widerströmska gymnasiet välkomnat de första eleverna

Huddinges nyaste gymnasieskola är nu i full gång. Widerströmska gymnasiet ligger mitt på Campus Flemingsberg där eleverna kan se fram mot ett kunskapsutbyte med de omgivande akademierna.

– Det känns fantastiskt bra att ha haft ett så högt söktryck redan inför första terminen. Nu ska vi jobba vidare med elevambassadörer inför gymnasiemässor och öppna hus, säger Mona Lifwergren, rektor vid Widerströmska gymnasiet.

Alla elever hade en gemensam samling första dagen på terminen.
– Vi har fullt i alla klasserna. Nu har vi sammanlagt 165 elever. Fyra stycken årskurs ett, och även en årskurs två och en tre eftersom vård- och omsorgsprogrammet flyttat hit från Sågbäcksgymnasiet.

Widerströmska startar med fyra olika program: ekonomi, naturvetenskap, teknik och vård- och omsorgsprogrammet. Alla med ett entreprenöriellt fokus. Här skapas även ett frivilligt fjärde tekniskt år, öppet för elever från hela landet.

Gymnasieskolan finns inrymd i NEO-huset på Campus Flemingsberg i samma byggnad som Karolinska Institutet. Här finns en tydlig tanke att eleverna ska del av samarbeten med de omgivande högskolorna.
– Nu har vi kontakt med Röda korsets högskola för att se hur vi kan delta i ett av deras forskningsprojekt, säger Mona Lifwergren.

Dessutom finns ett nära samarbete med KTH för att bygga upp en av inriktningarna i det fjärde tekniska året, nämligen den i medicinsk teknik.
– Där kommer KTH att bidra med lärare som har rätt specialkompetens samt ge gymnasieeleverna tillgång till labben på högskolan, säger hon.

Ett gemensamt öppet hus finns även det i planeringen, berättar hon.
– Det är något som vi planerar med hjälp av Flemingsberg Science där vi har vi ett bra utbyte av information mellan oss och högskolorna.

Stiftelsen Flemingsberg Science söker en kommunikatör

Stiftelsen Flemingsberg Science är en neutral aktör i den regionala utvecklingen av södra Stockholm med uppdrag är att främja och gå i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Nu söker vi en junior kommunikatör.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

2019-10-22T10:00:08+02:00
Till toppen