Stärker samverkan med ny webbplats

Nyligen lanserade Flemingsberg Science en ny webbplats med målet att guida fler till rätt resurser i det kunskapstäta området. Flemingsberg rymmer en god potential till starkare samverkan och ytterligare etableringar.

– Vår nya webbplats speglar bättre vårt uppdrag att utveckla campusområdet och skapa fler förutsättningar för samverkan. Genom att samla kunskapen om Flemingsberg öppnar vi fler dörrar till området, något som kan leda till nya spännande möjligheter för fler, säger Pernilla Boström, COO, Flemingsberg Science.

Den nya webbplatsen rymmer bland annat en djupare presentation av Flemingsbergs gemensamma styrkeområden: Hälsosamt åldrande, Mångfald och hälsa samt Avancerade terapier. Här finns även möjlighet till direktkontakt med respektive ansvarig för varje område.

Campus Flemingsberg rymmer även en rad olika kunskapsområden och miljöer där de enskilda akademierna, universitetssjukhuset och företagen i Flemingsberg är särskilt framstående. Även de ges en fylligare presentation än tidigare.

Här finns även dagens innovationssystem beskrivet ur olika perspektiv för studenter, forskare och företagare.

– Vi samlar vi de organisationer som finns i Flemingsberg med omnejd som kan ge olika typer av stöd och hjälp. Här finns en rad organisationer som kan bidra inom allt från patentfrågor, affärsidéer, finansiering, utveckling till co-working och nätverk, säger Pernilla Boström.
Nu finns även en utbyggd information till de företag som vill etablera sig i området. Här finns snabba ingångar till lediga kontor, labb och corefaciliteter, med mer information kring befintliga verksamheter.
– Målet är att ge en snabb och personlig kontakt. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Något som vi hoppas ska leda vägen till nya möjligheter för de flesta.

Webbplatsen lanserades i mitten av hösten och finns både i en svensk och en engelsk språkversion.

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2019-12-18T12:49:14+01:00
Till toppen