Cyklodash tog hem Flemingsberg Science Award

Cyklodash är en spelidé som kan locka fler att utforska staden på cykel.  Spelet kan ge en mersmak stor nog för att få fler att börja cykelpendla. Så hoppas teamet bakom idén som nyligen belönades med Flemingsberg Science Award.

Teamet bakom Cyklodash kläckte spelidén under en kurs vid Openlab i Stockholm.
– Att få Flemingsberg Science Award var mycket uppmuntrande och har gjort det möjligt för oss att fortsätta utveckla våra idéer tillsammans, säger Ndidiamaka ”Didi” Duru, som är en av sju deltagare i teamet.
Ett femtontal projekt anmälde sig till tävlingen Flemingsberg Science Award som arrangerades i samarbete med affärsplanetävlingen Venture Cup.
– Detta projekt var särskilt spännande tack vare att teamet har deltagare från så många olika lärosäten. Därför är det mitt i prick i arbetet att ytterligare stärka samverkan mellan lärosätena i Flemingsberg. Samarbete är den enda vägen mot att möta morgondagens samhällsutmaningar. Unikt med detta team är också att de arbetar i gränslandet mellan miljö, ekologi och hälsa, säger Björn Varnestig.
Förutom prissumman på 5000 kronor fick teamet tre månaders fri plats i Flemingsbergs Sciences innovationsmiljö, samt tillgång till rådgivning från Drivhuset.

Uppmuntra cykelpendling
Kursen vid Openlab som förde dem samman lockar studenter från hela regionen. Här delas de in i team som får i uppdrag att lösa verkliga problem från företag och organisationer. Teamet bakom Cyklodash fick i uppdrag av Stockholms stad att uppmuntra ett ökat cykelpendlande i Stockholm.
– Vårt mål var att sporra fler att börja cykla till jobbet och att uppmuntra arbetsgivarna att ge ett bättre stöd till de medarbetare som väljer att ta cykeln, säger Elise Perrault.
Resultatet blev sex olika insatser som kan förverkligas inom ramen för Stockholms stads projekt Cykelvänligast.
En av dessa var idén till mobilspelet Cyklodash. I spelet utmanas nya och gamla cyklisterna att utforska staden i jakt på poäng och olika belöningar. Här kan också personer från olika företag eller organisationer utmana varandra. Inspirationen kommer från spel som Pokemon Go och stegtävlingar.
– Spelet kan hjälpa fler att hitta motivationen att börja cykla. Genom att visa fler sidor av cykelpendling kan det väcka lusten att cykla till jobbet , säger Elise Perrault.
Även om själva spelidén gav dem priset Flemingsberg Science Award så har teamet nu valt att ta ett steg tillbaka. På plats i Flemingsberg insåg de att förutsättningarna för en ökad cykelpendling är annorlunda här än i Stockholms innerstad.
– Inte minst så är avstånden och restiderna betydligt längre här. Därför gör vi om delar av vårt projekt för att skapa en bättre förståelse för vad människor upplever som utmanande på en plats som denna, säger Didi Duru.

Unik bakgrund
Teamet bakom idén är både tvärdisciplinärt och internationellt. De sju deltagarna är från lika många länder och deras kompetenserna täcker allt från stadsplanering, statskunskap, hälsovetenskap. IT-säkerhet och arkitektur till flyg- och rymdteknik.
– Att sammanföra olikheter är en viktig del av Openlab-kursen. Allt med målet att vi tillsammans ska komma fram till något som ingen tänkt på tidigare, säger Didi Duru.
Nu är målet att arbeta vidare tillsammans med omgivande kommuner för att tillsammans förbättra möjligheterna för cykelpendling. Här spelar Flemingsberg Science en viktig roll genom att förmedla kontakter i närområdet.
– Flera organisationer har visat omedelbart intresse. Det finns en etablerad förhoppning att öka cykelpendlingen i området och här kan Cyklodashs idéer bidra, säger Björn Varnestig.

Teamet bakom Cyklodash består av: Ndidiamaka Duru (KI), Mariia Otkalenko-Povalinska (KTH, SU), Elise Perrault (SH), Veera Mertsalmi (SH), Stian Berg (KTH), Marton Borsos (KTH) och Dhruv Haldar (KTH).

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

2021-02-04T16:45:19+01:00
Till toppen