God samverkan bäddar för snabb utveckling av Flemingsbergsdalen

Planprogrammet för Flemingsbergsdalen ger förutsättning för tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och service. Redan under 2022 planeras för ett första spadtag för Operan och Dramatens nya produktionscenter.

I april godkändes planprogrammet för Flemingsbergsdalen i Huddinges kommunfullmäktige.
– Jag är stolt över att vi lyckades nå så långt på en så kort tid. Vi har arbetat mycket intensivt, både internt på kommunen och i samarbete med konsortiet bakom utvecklingen av området, säger Ida Larsson, planarkitekt, Huddinge kommun.

Knyter samman dagens Flemingsberg
Området ska rymma cirka 35 000 arbetsplatser, runt 5 000 bostäder kommersiell service, tre parker, fyra skolor, sju förskolor, evenemangsanläggning, hotell- och kongressanläggning och ett resecentrum.
Allt i form av en välkomnande stadsmiljö som knyter samman alla delar av Flemingsberg i en nya kärna. Samtidigt som satsningen görs med ambitionen att förbättra balansen i hela regionen.
– Huvudmålet är att tillföra många fler arbetsplatser vilket gör det möjligt att skapa en bättre balans mellan de norra och södra delarna av Stockholm, för att man ska kunna både bo och arbeta söder om city.
I planprogrammet finns flera visionsbilder som visar hur platsen kommer att te sig år 2050. Men redan i dag pågår detaljplaner för delar av området och bland det första som byggs blir ett nytt produktionscenter för Operan och Dramaten.

Ett nytt Kungsträdgården
Planprogrammet rymmer även en överdäckning av Huddingevägen och dagens järnvägsspår vilket skapar en ny plats i samma storlek som Kungsträdgården i Stockholm city.
– Det är en spännande utmaning att fylla den platsen med innehåll som känns relevant och trivsam för många. Det blir en plats med stor potential, säger Ida Larsson.
En av utmaningarna är att skapa den kritiska massa av dag- och nattbefolkning som krävs för en levande stadskärna.
– Därför planerar vi för en tät bebyggelse med höga hus, både i kontors- och bostadsdelen. Då är det en utmaning att samtidigt skapa gröna ytor för boende och barn samt plats för ekosystemtjänster.
Det fysiska planprogrammet ger en rätt rymlig kostym till det som ska vidareutvecklas i de enskilda detaljplanerna.
– Där kan vi lyfta frågor som hur framtidens handel kommer att se ut och vad kommer vi att kräva av framtidens arbetsplatser.
En viktig del är att på längre sikt skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Därför är målet en gatumiljö som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Internationell prägel
Under planarbetet har man gjort flera studiebesök runt om i Stockholm men även i Köpenhamn.
– Vi planerar även för ett nytt resecentrum i Flemingsberg för att göra kollektivtrafiken attraktivare och effektivare. I Köpenhamn inspirerades vi av hur de arbetat med att skapa platser som lockar olika människor till det offentliga rummet.
Flemingsberg finns i dag cirka 150 olika nationaliteter representerade och det skulle kunna få ett genomslag även i det offentliga rummet, menar Ida Larsson.
– Genom att utgå från den mångfald Flemingsberg har redan idag hoppas vi kunna skapa en internationell prägel på området och attrahera globala aktörer med lokal förankring.

Här hittar du planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

SMI bjuder in till julig lunchkonsert

Stockholm Musikpedagogiska Institut, SMI bjuder in till en julig slagverkskonsert den 12 december. Slagverksstudenter och lärare framför ett varierat program och en grötlunch med Julgröt, skinkmacka, lussebulle, pepparkaka och kaffe serveras för bara för 60kr. Lunch serveras från 11.30 och konserten startar kl 12.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2020-09-09T10:54:17+02:00
Till toppen