Högskolekonferensen NU2020 tar plats digitalt på Campus Flemingsberg

Sveriges största mötesplats för högskolepedagogisk utbildning och utveckling arrangeras i år vid Campus Flemingsberg. Och som så många andra evenemang tar NU2020 i år klivet fullt ut på den digitala arenan.

Årets upplaga av högskolekonferensen NU, Nätverk och Utveckling, samarrangeras av Campus Flemingsbergs lärosäten: Södertörns högskola, KTH, Karolinska Institutet, Röda Korsets högskola och SMI.
– Vi skulle ha välkomnat alla deltagare till campus men har tagit beslutet att välja ett digitalt möte. Redan innan corona planerade vi att erbjuda delar av konferensen digitalt vilket har gjort det lättare att ställa om, säger Hedda Söderlundh, samordnare av NU2020.

Lockar cirka 500 deltagare
Den högskolepedagogiska konferensen vänder sig till alla som är engagerade i högre utbildning och arrangeras vartannat år. Hit söker sig cirka 500 deltagare, de flesta högskole- eller universitetslärare, men även andra som arbetar med högre utbildning.
– De flesta föredragen handlar om olika undervisningsaktiviteter och syftar ofta till att inspirera andra och dela med sig av råd för att få studenter mer engagerade i undervisning, säger Hedda Söderlundh.

I år är temat hållbart lärande vilket har knutits till FN:s globala mål om god utbildning till alla. Konferensen vill uppmuntra till en socialt hållbar utbildning med ett jämlikt deltagande där studenterna uppmuntras till att bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

En av huvudtalarna är Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen universitet, Nederländerna.
– Wals söker nya svar på hur vi kan skapa förutsättningar som stöttar nya former av lärande som tar hänsyn till den mångfald, kreativitet och problemlösningsförmåga som finns omkring oss – en verklig visionär, säger Hedda Söderlundh.

Två panelsamtal kommer även att direktsändas, troligen med deltagare på plats på campus. I det ena deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
– Att ministern deltar visar att konferensen är en viktig plats för samtal kring högre utbildning i allmänhet och för lärosätenas förutsättningar för hållbart lärande mer specifikt.

Digitalt lärande naturligt inslag
Och även om konferensen inte har någon särskild programpunkt för den pågående distansundervisningen så kommer det upp som ett naturligt inslag.
– Vi har sett att många vill ta upp det digitala lärandet i sina presentationer. De flesta deltagarna har undervisat digitalt större delen av våren så det kommer troligen bli en viktig del av samtalen, säger Hedda Söderlundh.

Även kraven på de som gör presentationer under konferensen blir lite annorlunda än vanligt, bland annat ges praktiska råd om hur deltagarna bäst ska synas och höras.
– Under planeringen har vi stor hjälp av våra IKT-pedagoger som är duktiga både på pedagogik och de digitala verktygen. Bland annat hoppas vi erbjuda en digital rundtur på Campus Flemingsberg, lite av en tipspromenad via skärmen.

I styrgruppen bakom konferensen deltar representanter från alla lärosäten på Campus Flemingsberg.
– På så sätt har konferensen blivit till en verklig vinst för ett utökat samarbete på campus, och det är en samverkan som jag tror kommer att fortsätta, säger Hedda Söderlundh.

Anmäl dig till konferensen NU2020

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

SMI bjuder in till julig lunchkonsert

Stockholm Musikpedagogiska Institut, SMI bjuder in till en julig slagverkskonsert den 12 december. Slagverksstudenter och lärare framför ett varierat program och en grötlunch med Julgröt, skinkmacka, lussebulle, pepparkaka och kaffe serveras för bara för 60kr. Lunch serveras från 11.30 och konserten startar kl 12.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2020-09-09T10:57:51+02:00
Till toppen