Proffs på att skapa samverkan

Nu har en av arkitekterna bakom framtidens Flemingsberg tagit ett steg vidare i karriären. Efter fem år som områdesstrateg startar Signe Wernberg eget för att utveckla fler platser med framgång.

Signe Wernberg har varit områdesstrateg för Huddinge kommuns utveckling av Flemingsberg de senaste fem åren. Hon kan både platsen och känner samtliga inblandade aktörerna nära.
– Min drivkraft är att se hur en plats utvecklas genom samverkan mellan en rad olika aktörer som krävs för att det ska lyckas, säger Signe Wernberg.

Lyhörd lyssnare
De senaste åren har rymt såväl stora som små projekt och uppgifter i utvecklingen av Flemingsberg. Bland de större fanns att få en gemensam vision för Flemingsberg år 2050 på plats. Här krävdes att skapa en samsyn mellan stora aktörer som Region Stockholm och kommunerna Huddinge och Botkyrka. Samtidigt som de privata och offentliga aktörer upplevde ett engagemang i Flemingsberg.

– Då behövde vi snabbt se vilka strategier som vi behövde utveckla för att nå målet, och sedan se till att arbetet följde dem i varje process för att lyckas. Då krävs det att du förstår varje aktörs enskilda drivkraft, säger hon.
Sammanlagt arbetade hon sju år inom Huddinge kommun. Innan dess har hon bland annat varit markförhandlare för Trafikverket, något som lade grunden till en god förmåga att lyssna och att nå lösningar som gjorde många nöjda.
– Det är viktigt att du först vet själv vilket mål du vill uppnå, och sedan tar in varje parts perspektiv, först därefter kan du nå en lösning. I Flemingsberg krävde det ett intensivt samspel som i sig var oerhört intressant och roligt att delta i, säger hon.

Hon har även arbetat som fastighetsvärderare och kanske är det fastighetsekonomen i henne som skapar en smittande optimist för utvecklingen av Flemingsberg. Få platser i regionen har så goda förutsättningar som Flemingsberg, menar hon.
– När det gäller fastighetsutveckling finns tre avgörande faktorer: läget, läget och läget. Och Flemingsberg har ett fantastiskt läge i regionen med sin unika tillgänglighet av kollektivtrafik, lokalt, regionalt och nationellt, säger Signe Wernberg.
– Dessutom växer här ett levande campus sida vid sida av ett aktivt rättscentrum. Här finns även ett aktivt vardagsliv tack vare alla de som redan bor i området.

Undvika gentrifiering
Samtidigt finns flera utmaningar för att lyckas uppnå visionen för år 2050. En av dem är att se till att alla, även dagens boende, känner en del i utvecklingen. I framtiden kommer ett tidigare miljonprogramsområde att vara granne med en nybyggd miljö av moderna bostäder, kontor och arbetsplatser.
– Det är en svår balansgång där det allra bästa resultatet måste bli en bra mix och inte en känsla av en gentrifiering. Det kommer krävas strategier som kan utveckla Flemingsberg som bostadsort för en mycket bred målgrupp.

Samtidigt finns ett stark efterfrågan hos invånarna efter möjligheten till en bostadskarriär och där är lösningen mer blandade boendeformer än i dag.
En annan utmaning ligger i att undvika isolerade öar av utveckling.
– Vi vill verkligen undvika att vi skapar nya exempel på stadsutveckling där delarna inte hör ihop utan skiljs av hårda gränser. Och det är en utmaning, särskilt idag då det pågår samverkansarbete i fler olika grupperingar samtidigt.
– Det är även viktigt att kommunikationen kring Flemingsberg samordnas så omvärlden får en enad bild av utvecklingen. När vi verkligen lyckas förmedla helheten så är det en imponerande bild som växer fram.

Flemingsberg Science bidrag till utvecklingen av Flemingsberg har varit en av nycklarna till att lyckas, menar hon.
– Flemingsberg Science arbete har enat aktörerna på campus vilket har betytt enormt mycket för att skapa dagens sammanhållna campus.
Fritiden ägnar hon gärna till scoutrörelsen där hon varit ledare större delen av vuxenlivet med undantag för tiden då de tre barnen var små.
– Där får du en möjlighet att ge ungdomar viktiga redskap inför resten av deras liv. Att lära sig ta hand om sig själv, arbeta i grupp och hitta varandras styrkor. Ensam är du inte stark, men tillsammans går det att uträtta mycket, säger Signe Wernberg.

Tre viktiga utvecklingsområden för arbetet med framtidens Flemingsberg

Levande bottenvåningar och stråk. Varken framtidens handel eller stadskärnor kommer att likna dagens, men ingen vet riktigt hur det kommer att se ut. Därför måste man arbeta tillsammans med den utvecklingen.

Föreningsliv, kultur och idrottsliv. Det behövs en förstärkning av föreningslivet i Flemingsberg, det skulle skapa en inkludering som kommer att behövas i framtiden.

Stärk Flemingsbergs identitet. Vilken roll ska Flemingsberg ha i regionen i framtiden? För att få ett svar på den frågan krävs ett brett samverkansarbete bland alla aktörer.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

SMI bjuder in till julig lunchkonsert

Stockholm Musikpedagogiska Institut, SMI bjuder in till en julig slagverkskonsert den 12 december. Slagverksstudenter och lärare framför ett varierat program och en grötlunch med Julgröt, skinkmacka, lussebulle, pepparkaka och kaffe serveras för bara för 60kr. Lunch serveras från 11.30 och konserten startar kl 12.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2020-10-09T14:06:33+02:00
Till toppen