Så blir Novum till kyrkan mitt i byn

Inom några år reser sig ett ljust och luftigt träskepp mitt i den befintliga Novumbyggnaden i Flemingsberg. Hemsö har beslutat sig för att rusta upp byggnaden till år 2024.

– Vi vill göra en offensiv upprustning som verkligen tillför något nytt till Flemingsberg. Därför landade vi i idén med en mer välkomnande mötesplats som knyter samman Blickagången med Hälsovägen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Nuvarande Novum byggdes under 1980-talet som en medicinskt inriktad forskningspark där företag skulle samsas med akademiska forskning. Fortfarande finns här omfattande labblokaler och fler innovativa forskningsföretag.

Men tiden har kommit ikapp byggnaden som är i behov av upprustning.
– Vi kommer att riva mittdelen och bygga upp den på nytt i form av cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor i elva våningar. Nybyggnationen kommer även att kunna rymma enklare vårdmottagningar och i de lägre planen service samt caféer och restauranger, säger Anders Lövefors.

Målet är att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning i Flemingsberg. Redan i dag fungerar mittendelen av huset som en passage mellan Blickagången och Hälsovägen.

Projektet har två delar, dels en fullständig teknisk upprustning av det befintliga huset och dels en nybyggnation av mittendelen av huset. Den första delen startar under sommaren 2021 och rivningen av mittskeppet kan komma igång under 2022.

– Vi äger även husen bredvid Novum, de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health, och vill bidra till utvecklingen av området till en mer kunskapsintensiv miljö. Tillsammans med de nya bostäderna i området, bland annat längs med Hälsovägen, skapas en intressant stadsmiljö.

Att valet av byggnadsmaterial blev trä har flera förklaringar, menar Anders Lövefors. Dels är det estetiskt val med trä som kontrast till dagens betong. Dels är det ett mer klimatsmart byggnadsmaterial.

– Hemsö arbetar aktivt med klimatfrågan och har högt ställda mål – att bygga i trä är koldioxidsmart eftersom själva konstruktionen binder koldioxid. Dessutom har byggtekniken utvecklats kraftfullt för nya träkonstruktioner vilket gör det till ett bra val, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Invigningen av nya Novum kan ske tidigast år 2024 och bli ett bidrag till morgondagens regionala stadskärna.
– Vi kommer att komplettera utvecklingen som sker i Flemingsbergsdalen – tillsammans gör vi Flemingsberg starkare, säger Anders Lövefors.

Ladda ned och läs beskrivningen för upprustningen av Novum till Flemingsberg Science Center.

Event: Ny coworkingmiljö och mötesplats på campus Flemingsberg

Stockholm har som mål att bli ett internationellt ledande life science kluster. För att lyckas behövs kompetens, forskning, samverkan och gränsöverskridande mötesplatser där kreativa krockar kan uppstå. Välkommen till ett seminarium där vi sätter ljus på vilka framgångsfaktorer som behövs på vägen.  

Nu öppnar ansökan till Flemingsberg Science Award IDEA

Flemingsberg Science Award IDEA är en innovationstävling för dig som är student, boende eller jobbar i Flemingsberg. I en deltävling till den nationella affärsplanetävlingen Venture Cup belönar Flemingsberg Science idéer i tidiga skeden – prissumman är 5000 kr.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-10T15:57:52+01:00
Till toppen