Campus Flemingsberg får nytt centrum för bioinformatik

Nu skapas ett nytt centrum för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg. Centrumet ska göra det lättare att samordna experter som kan analysera storskaliga data från forskningen. Satsningen görs gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen som görs i dag bygger upp stora mängder data och behovet växer av expertis och metoder för att förstå och analysera dem. Därför inrättar nu Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) vid Campus Flemingsberg.

– Genom att samla expertis under ett och samma tak kan vi ta tillvara på den goda kunskap som redan finns bland forskarna och se till att den används på bästa sätt. Centret kommer också att öka kontaktytorna mellan forskargrupperna och skapa bättre förutsättningar för nätverkande, förklarar Carsten Daub, tillförordnad föreståndare för CBB, till ki.se.

Läs mer om det nya centrumet på ki.se.

Foto: Forskningscentrumet Neo vid Campus Flemingsberg, Martin Stenmark, KI. 

”Vi vill öka intresset från industrin att samarbeta med forskare”

Pre-GMP laboratoriet på Karolinska Institutet ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Man hoppas på ett ökat intresse från industrin att samarbeta. Professor Matti Sällberg, ansvarig på pre GMP-enheten berättar mer om hur denna kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen.

Flemingsberg Science Award STARTUP öppen för tävlande

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Förutom prissumman på 10 000 SEK får vinnaren även fri plats under tre månader i Flemingsbergs Sciences innovationsmiljö. Deadline för deltagande är den 5 april.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-17T10:57:27+01:00
Till toppen