Campus Flemingsberg får nytt centrum för bioinformatik

Nu skapas ett nytt centrum för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg. Centrumet ska göra det lättare att samordna experter som kan analysera storskaliga data från forskningen. Satsningen görs gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen som görs i dag bygger upp stora mängder data och behovet växer av expertis och metoder för att förstå och analysera dem. Därför inrättar nu Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) vid Campus Flemingsberg.

– Genom att samla expertis under ett och samma tak kan vi ta tillvara på den goda kunskap som redan finns bland forskarna och se till att den används på bästa sätt. Centret kommer också att öka kontaktytorna mellan forskargrupperna och skapa bättre förutsättningar för nätverkande, förklarar Carsten Daub, tillförordnad föreståndare för CBB, till ki.se.

Läs mer om det nya centrumet på ki.se.

Foto: Forskningscentrumet Neo vid Campus Flemingsberg, Martin Stenmark, KI. 

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-17T10:57:27+01:00
Till toppen