Biosfär: ”Vi vill demokratisera äldreomsorgen”

Biosfär tog hem förstapriset i idétävlingen Södertörn Social Cup som belönar sociala innovationer. Idén bakom Biosfär är att ge personer på äldreboenden och vårdhem möjligheten att uppleva gemensamma aktiviteter i en virtuell verklighet.

– Vinsten av Södertörn Social Cup är ett erkännande som ger mig kraften att utveckla detta från en idé till ett företag. Jag är en social person som växer när andra tror på mig, säger Kayla Van Cleave, grundare av Biosfär och etnografistuderande vid Södertörns högskola.

Kayla Van Cleave

Biosfär är en form av upplevelserum som med hjälp av ny teknik kan skapa en virtuell verklighet där det är möjligt att skapa och uppleva gemensamma aktiviteter. Lösningen syftar till att göra det möjligt även för personer med demenssjukdomar att dela sina liv och upplevelser med andra.
– I dag finns ett starkt fokus på att förbättra landets äldreomsorg och vi kan bli en viktig del av att förbättra människors livskvalitet. Vi kan bidra till att stärka välfärden för en utsatt grupp. Vår vision är att demokratisera äldreomsorgen och ge de äldre en större makt över sina liv, säger Kayla Van Cleave.

Idén till Biosfär föddes under Openlabs masterkurs i design thinking och har utvecklats vid Verklighetslabbet vid Stureby vårdcentral.
– Verklighetslabbet har fungerat som ett operativt team i utveckling. I dagsläget används Biosfär närmast dagligen inom taktil terapi och kognitiva workshops för att skapa en gemenskap för de boende genom att förstärka rummet virtuellt, säger hon.
Nästa steg är att vidareutveckla lösningen för att sprida den över landet.
– Nu bygger vi upp ett starkt team där även vår medietekniska partner Transpond ingår. Dessutom pågår konceptutveckling vid Verklighetslabbet för att kunna erbjuda fler vård- och omsorgsboenden en egen Biosfär, säger Kayla Van Cleave.

Södertörn Social Cup är en idétävling inom sociala innovationer som genomförs av Venture Cup, Drivhuset, Södertörn Högskola, NyföretagarCentrum Botkyrka – Huddinge, KI Innovation, Subtopia, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.
Tävlingen riktar sig till tidiga startups inom sociala innovationer med fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och är öppen för alla med en koppling till Södertörn.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2021-04-23T13:21:10+02:00
Till toppen