Han vill stärka innovationssystemet i Flemingsberg

Ny VD för Flemingsberg Science är Johnny Högberg. Bland målsättningarna finns att attrahera fler företag och stärka dagens innovationsstödssystem i Flemingsberg.

Uppdraget som VD för Flemingsberg Science är på vissa sätt mer utmanande än hans tidigare uppdrag som ledare för Skellefteå Science City. I Skellefteå handlade det om att bygga upp en innovativ utvecklingsmiljö från grunden, medan det i Flemingsberg redan finns en rad starka verksamheter som utvecklas i samverkan med varandra.

– Vi ska även i fortsättningen vara en neutral part som driver samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Samtidigt ser jag flera områden där vi kan tjäna på att bygga fler samarbeten och tillsammans locka fler företag till Flemingsberg, säger Johnny Högberg, ny VD för Flemingsberg Science.

Nu är hans almanacka full av möten för att han ska lära känna grannarna i Flemingsberg.
– Att träffa människor, lära känna nya platser och idéer har alltid varit något som gett mig en drivkraft, säger han.

Johnny Högberg

Aktuell: Ny VD för Flemingsberg Science
Tidigare: VD för Skellefteå Science City
Ålder: 48 år
Familj: Frun Tora och två barn, 4,5 år och 1,5 år gamla
Bor: Årsta
Fritidsintressen: Golf, löpning, resor, lägger gärna tid på att följa favoriterna Färjestad i ishockey
Oväntat erfarenhet: SM-vinnare i fotboll för länslaget Västerbotten

Campus Flemingsberg imponerar
Rollen som en samlande kraft har gjort Flemingsberg Science till ett nav i utvecklingen av området de senaste tio åren. Bland de viktigaste uppgifterna har varit utvecklingen av Campus Flemingsberg. Här enas fem högskolor, en konstskola, en gymnasieskola i en och samma campusvision.
– Samarbetet bakom Campus Flemingsberg är mycket imponerande, det har krävt en samsyn av mångas viljor och inriktningar. Och att fortsätta utveckla campusområdet och den samverkan är viktigt. Nu behöver det balanseras upp med att öka attraktivitet för fler företag, säger han.

Bredda innovationssystemet
Stiftelsens uppdrag de närmaste åren är fortfarande inte formellt beslutad. Men Johnny Högberg har en proppfull anteckningsbok av idéer med sig.
– Nu får vi se vilka som passar in men att stärka innovationsstödssystemet är viktigt, säger han.

I bagaget har han en pragmatisk inställning till områdesutveckling och menar att inte finns några egentliga rätt eller fel.
– Det enda fel du verkligen kan göra är att inte göra någonting alls. En av mina styrkor är att designa nya idéer och att driva sådana jag tror fungerar, säger han.

Han ser framför sig en starkare samverkan mellan de som i dag bedriver innovationsstödjande verksamhet i området.
– Fler samarbeten kan öka möjligheten att stötta idéer som är gränsöverskridande. Att bredda innovationsstödsystemet är viktigt samtidigt som det ska stödja dagens spetsmiljöer på bästa sätt.

Flemingsberg blir stad
Historiskt har det funnits en brist på lämpliga lokaler i området, både för fler företag och andra verksamheter. Nu står en utveckling för dörren som kommer att förvandla Flemingsberg. Kring tågstationen byggs den nya stadskärnan Flemingsbergsdalen med bostäder, kontor och forskningslokaler. Inom de närmaste tio åren växer Flemingsberg till omkring 50 000 boende och 50 000 arbetande – motsvarande en mellanstor svensk stad. – Utvecklingen rymmer stora möjligheter. I dag har vi en brist på lokaler i området samtidigt som vi behöver fler företagsetableringar. Flemingsbergsdalens utveckling stärker attraktionskraften och öppnar för fler små som stora bolag, säger han.

Redan har Alfa Laval bestämt sig för att uppföra ett nytt kontors och innovationscenter i Flemingsberg. Även Operan och Dramaten har gått samman i en etablering i Flemingsbergsdalen.
– Nu skapas en grogrund för kulturverksamhet i Flemingsberg. Ett område som på ett bra sätt kompletterar dagens spetsmiljöer inom forskning och utbildning. Här finns möjlighet till en spännande korsbefruktning som också öppnar för ett kvälls- och nattliv.

Fler projekt i framtiden
Även Novumhuset där Flemingsberg Science finns genomgår en rejäl förnyelse. Här skapas en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning. I bottenvåningen planeras för fler caféer och restauranger. Platsen är väl vald för en organisation som ska verka i gränslandet mellan aktörerna i Flemingsberg. I dag är de två personer som driver Flemingsberg Science men även det kan komma att förändras, menar han.
– Det är ingen målsättning i sig att skapa en stor organisation men jag tror att vi kan må bra av att växa något för att kunna ta oss an fler satsningar och projekt.

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2021-12-10T13:20:29+01:00
Till toppen