Flemingsberg Science får ett starkare fokus på ökad etablering

Stiftelsen Flemingsberg Science har nyligen tagit fram en ny strategisk inriktning med tydliga mål för de kommande åren. Fokus ligger på att samordna och stärka arbetet med att attrahera fler företag till Flemingsberg.

– Vår nya strategi och verksamhetsplan ger goda förutsättningar för att skapa ett starkare näringsliv i Flemingsberg tillsammans med andra aktörer, och även ge ett bättre stöd till innovativa företag och personer, säger Johnny Högberg, vd för Flemingsberg Science.
Stiftelsens uppgift blir att utveckla marknadsföringen av området tillsammans med bland annat dagens akademier, kommuner och regionen. Allt för att fler företag och verksamheter ska få upp ögonen för Flemingsbergs unika förutsättningar.
– Vi har ambitionen att bidra till minst tio nya företag redan under 2022. Ett ambitiöst mål som vi ska nå genom bättre samordning bland alla oss som deltar i utvecklingen av Flemingsberg.

Johnny Högberg, CEO Flemingsberg Science (sv translation)

Ett led i detta är att skapa en community för de befintliga företagen på Campus Flemingsberg. Detta kan skapa fler mötesplatser, stärka befintliga kontakter och nätverk samt ge fler möjligheter till kompetensutveckling.
– Här arbetar vi även aktivt med att locka fler coworkingaktörer till Flemingsberg. Allt för att ge fler företag möjlighet att ta plats nära dagens core-faciliteter som Vecura och ANA Futura och att ge dagens kluster möjlighet att växa, säger Johnny Högberg.

Enklare ta steget att starta företag
Redan i dag finns det en omfattande verksamhet för att stödja utvecklingen av nya idéer och projekt på Campus Flemingsberg. Hittills har det dock varit svårt för entreprenörerna att ta steget till att etablera start-ups eller nya samarbeten. Därför tar Flemingsberg Science rollen att vässa innovationssystemet för att underlätta för nya entreprenöriella satsningar.
– Vi behöver bygga ut innovationssystemet med nya metoder, aktörer och en starkare infrastruktur så att fler start-ups väljer Flemingsberg.
Dessutom ska det bli enklare för fler att ta del av de befintliga testmiljöerna inom Life Science.

Flemingsberg en testbädd för samhällsutmaningar
Flemingsberg står mitt i en kraftfull omvandling till en urban stadsmiljö och mötesplats för hela södra Stockholm. Här finns samtidigt en rad ekonomiska, sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Detta ger goda förutsättningar att utveckla en testbädd för nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Allt i form av ett samarbete både mellan dagens aktörer som akademin, sjukhus och kommuner och privata aktörer från näringslivet.
– Testbädden för samhällsutmaningar kan leda vägen till nya insikter och kunskaper som kan spridas för att ge fler liknande platser möjligheten till hållbar tillväxt, säger Johnny Högberg.

Som första steg ska Flemingsberg Science lyfta fram befintliga testbäddar, initiera samverkan mellan möjliga aktörer och utveckla finansieringsmöjligheter till nya samarbeten.

I utvecklingen av den nya strategin lyfts särskild dagens specialisering i högre utbildning och forskning, samt närheten mellan olika institutioner med en bredd av ämnesområden. Tillsammans med universitetssjukhuset och de nära 20 000 studenterna ger detta Flemingsberg stora möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten, multidisciplinära kluster och en växande kreativ verksamhet.

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg
2022-02-15T16:49:40+01:00
Till toppen