Stockholm Life Tech är viktigt för utvecklingen av Flemingsberg

Flemingsberg Science är en aktiv part i Stockholm Life Tech. Här utvecklas nya möjligheter till samarbete och samverkan kring Flemingsbergs forsknings- och innovationsinfrastruktur.

I Life Science Strategin för Stockholmsregionen kan man läsa att ”Life Science-industrin är av central betydelse för att kommersialisera och nyttiggöra forsknings- och innovations-genombrott till nytta för invånarna.”

Johnny Högberg, CEO, Flemingsberg Science

Stockholm Life Tech projektet är en av pågående satsningar som syftar till att utveckla Life Science industrin i Stockholmsregionen. Projektet är intressant och viktigt för Flemingsberg och Flemingsberg Science ur flera perspektiv.

För det första är det en regional satsning där Flemingsberg Science tillsammans med projektägaren Region Stockholm, Akademiska Hus, Karolinska Institutet, KI Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City arbetar för att underlätta för utvecklingen av industrin. På detta sätt blir Flemingsberg Science en del av och en medskapare av målsättningen att Region Stockholm 2025 ska vara en av de fem främsta Life Science klustren i världen.

Vidare så möjliggör projektet en utveckling av Flemingsbergs forsknings- och innovationsinfrastruktur (FOII). Projektet utvecklar och förenklar möjligheterna för verksamheter som Vecura och ANA Futura att samverka med små och medelstora företag (SME) genom att utveckla bland annat samarbetsformer och avtal. Detta leder förstås till ett ökat intresse för Flemingsberg och för FOII:erna från SME och ökar möjligheterna för fler etableringar och tillväxt i Flemingsberg vilket ju också ligger i linje med Flemingsberg Science nya strategiska målsättning.

Redan idag finns det SME:er som samverkar med både ANA Futura och Vecura. Ett exempel är Biomedrex som sitter i ANA Futura ett annat är XNK Therapeutics som under lång tid samarbetat med Vecura.

Johnny Högberg, CEO, Flemingsberg Science

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2022-02-15T16:23:22+01:00
Till toppen