Cellaviva: förbättrar liv genom stamcellsteknik

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Cellaviva grundades av forskare från Karolinska Instututet, i en övertygelse om att stamceller kommer att revolutionera hur komplexa och obotliga sjukdomar behandlas. Vi är en biobank som hjälper blivande föräldrar att spara stamceller från navelsträngen vid födseln, i ett s.k. familjesparande. Syfte är att ha högkvalitativa och potenta celler snabbt tillgängliga, om medicinskt behov uppstår. Det skapar behandlingsmöjligheter och utökar terapialternativ för hela familjen, säger Cellavivas kommersiella direktör Sofie Falk Jansson.

Var är ni nu?
– Vi är ett innovativt och entreprenörsdrivet life science-bolag, med två angränsande verksamhetsområden med starka synergier. Läkemedelsutveckling via NextCell Pharma samt stamcellsbanken Cellaviva, som kompletterar varandra eftersom navelsträngsstamceller utgör kärnan i bolaget. Vi är dedikerade till att rädda och förbättra liv genom avancerad stamcellsteknologi och vetenskapliga upptäckter. Sedan start har ett 50-tal patienter behandlats med stamceller från Cellavivas biobank, både donerade och privatsparade stamceller.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vi ser en konstant ökning i efterfrågan kring stamcellssparande och i slutändan stamcellsbehandlingar. Många av våra kunder har familjemedlemmar med ett redan diagnosticerat medicinskt behov eller en sjukdomshistoria i släkten där stamceller är, eller förväntas att bli, ett behandlingsalternativ. Vi arbetar aktivt för att bidra till att fler stamcellsbehandlingar ska kunna genomföras. Dels genom att öka kunskapen hos allmänheten kring vad ett stamcellssparande kan innebära, samtidigt som vi kontinuerligt fortsätter att bredda våra egna kliniska studier och hittar samarbeten med sjukhus och/eller forskningsstudier för våra kunders räkning. Både i Sverige och även globalt.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– Flemingsberg är ett kluster för cellterapier som ger oss närheten till samarbetspartners, den kliniska forskningen och prövningskliniken på Karolinska Sjukhuset där många av patienterna har fått sin behandling. Här har specialistkompetens inom många områden samlats och det skapar möjligheter för en väldigt innovationsrik miljö. Vilket är en förutsättning för oss, som vill vara med och förändra framtidens sjukvård, säger Sofie Falk Jansson.

KONTAKT

Karolinska Institutet Science Park
Hälsovägen 7, Hiss D, Vån 8
SE-141, 57 Huddinge

www.cellaviva.se

Want to know more?
Subscribe to our newsletter.

CF_logo_neg

Want to know more?
Subscribe to our newsletter.