Nu kodar mellanstadieeleverna för fullt i Flemingsberg

I maj startade Kodkuporna i Flemingsberg som är ett projekt för att låta barn och unga prova programmering. Här lotsar studenter från KTH och Södertörns högskola mellanstadieelever från Vistaskolan i lekfullt lärande.

Idén till att starta en kurs i programmering för barn och unga väcktes redan 2019 inom ramen för Flemingsberg Science campusgrupp.
– Äntligen har vi dragit igång. Hela projektet fick läggas på is under pandemin och sen bestämde vi oss för att inleda med en pilotomgång av tio barn denna termin, säger Frida Lindberg, projektsamordnare från KTH för Kodkupan Flemingsberg.

En bredare förståelse
Under träffarna får barnen prova på att skapa spel i programmet Scratch. Målet är att ge dem en bredare förståelse för digitala tjänster och vilka möjligheter de själva har att påverka de digitala miljöerna.
– Träffarna leds av studentvolontärer från KTH och Södertörns högskola och inkluderar inte bara skärmar utan även lekar som tränar logiskt tänkande på olika sätt, säger Frida Lindberg.
Kodkupan följer ett arbetsmaterial från samarbetsorganisationen Kodcentrum som är en ideell organisation som arrangerar aktiviteter för digitalt skapande.

Sebastiaan Meijer är vice skolchef och prefekt vid KTH i Flemingsberg.

Kodkupan i Flemingsberg har flera mål, bland annat att bidra till samverkan inom campusområdet, men även att bidra till breddad rekrytering till högskolan. Sebastiaan Meijer är vice skolchef och prefekt vid KTH i Flemingsberg och arbetar särskilt med breddad rekrytering. Han deltog även under den första Kodkupan i maj.
– Det var fantastiskt kul att se hur deras blygsel snabbt byttes i glädje när de väl kom igång. Att delta bygger självförtroende och det är viktigt att göra det på ett lekfullt sätt, säger Sebastiaan Meijer.
Att både KTH och Södertörns högskola arrangerar Kodkupan tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommun gör det lättare att nå ut, menar han.

– Vi vill nå alla dem som av någon anledning väljer bort högre studier trots att de kan ha en talang inom något ämne. Ju bredare grupp som deltar i att hitta lösningarna på framtidens samhällsproblem desto bättre blir också lösningarna. Alla perspektiv behöver vara med på den resan, säger Sebastiaan Meijer.

I den första omgången av Kodkupan Flemingsberg deltar mellanstadieelever från Vistaskolan i Huddinge. Nästa termin planeras fler för ett större deltagande och även för ett samarbete med Widerströmska Gymnasiet.

Stiftelsen Flemingsberg Science på Almedalsveckan

Vi på stiftelsen har spenderat en solig vecka i Almedalen 2024. Det var en vecka som bjöd på många insikter och spännande samtal, och en höjdpunkt för oss var vårt rundabordssamtal som vi arrangerade tillsammans med Huddinge Kommun. Där fördjupade vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Pernilla Boström, COO på stiftelsen Flemingsberg Science berättar mer.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

Do you want to know more?
Subscribe to our newsletter.

CF_logo_neg
2022-05-20T10:14:36+02:00
Till toppen