Elicera Therapeutics utvecklar ny cancerbehandling med hjälp av avancerat cellabb i Flemingsberg

Uppsalaföretaget Elicera Therapeutics använder core-faciliteten Pre-GMP vid Vecura i Flemingsberg som ett första steg i en studie med målet att skapa en ny cancerbehandling av lymfkörtelcancer.

Pre-GMP-labbet vid Campus Flemingsberg gör det möjligt att dra nytta av en ny metod för att automatisera processen för att genetiskt modifiera cellerna inför en kommande forskningsstudie.
–Där kan vi dra nytta av ett helt slutet och automatiserat system som kommer att minska arbetsbelastningen för personalen och ytterligare säkerställa kvaliteten, säger Magnus Essand, forskningschef på Elicera.
I Pre-GMP-labbet kan processen både utvecklas och finjusteras samtidigt som personalen vid Vecura utbildas i de nya metoderna.

Aktiverar immunförsvaret
Elicera Therapeutics har grundats med bas i forskning vid Uppsala universitet med syftet att använda modifierade celler, CAR-T-celler, för att utveckla nya cancerbehandlingar. Cellerna som hämtas från patienterna utvecklar förmågan att aktivera kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancersjukdomen.

Målet med den aktuella studien är att hitta fram till en behandling av patienter med en särskild form av lymfkörtelcancer: Non-Hodgkins lymfom.
– Redan i dag finns ett par godkända behandlingar av sjukdomen men de fungerar inte för alla patienter. Vi hoppas att vår behandling även kan användas av de patienterna samt förhindra återfall hos de patienter som drabbas av det, säger Magnus Essand.
– Förhoppningen är att vi kan skapa en botande behandling för dessa patienter.

Nyligen fick Elicera Therapeutics ett anslag från European Innovation Council (EIC) som ska hjälpa dem att växa ytterligare. I framtiden finns planer på att även använda företagets kunskap för att utveckla behandlingar för patienter med hjärncancer.

Läs mer hos Elicera Therapeutics: elicera.com

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2022-09-13T09:24:12+02:00
Till toppen